In mei 2017 werd de derde versie van de Code voor deugdelijk bestuur voor niet-beursgenoteerde ondernemingen gelanceerd. Deze code, beter bekend als de “Code Buysse”, bevat praktische bestuursaanbevelingen voor KMO’s.

Net zoals bij beursgenoteerde ondernemingen, is corporate governance bij KMO’s gefocust op de wisselwerkingen tussen de verschillende spelers binnen de onderneming. Door middel van richtlijnen en aanbevelingen tracht men te zorgen voor een transparante manier van besturen, leiden en controleren.

U bent volledig vrij om de Code toe te passen zoals u dat wenst, op maat van uw onderneming. Zie de aanbevelingen vooral als een verzameling tips & tricks die u kunnen helpen de organisatie van uw onderneming zo gezond mogelijk te maken en te behouden, gaande van algemene richtlijnen inzake de omgang met medewerkers, leveranciers en klanten tot gedetailleerde bepalingen omtrent de structuur en de werking van het bestuur. 

Als concrete maatregel wordt bijvoorbeeld in middelgrote ondernemingen aangeraden om – als alternatief voor het uitbreiden van het bestuursorgaan – een adviesraad in te richten, die als klankbord kan fungeren en ervaringsgericht advies kan verstrekken. Voor familiebedrijven werd dan weer een apart hoofdstuk gewijd aan familiale governance, waarin men pleit voor een familiaal charter.

Daarnaast wordt ook aanbevolen om een corporate governance-verklaring op te nemen in het jaarverslag van de vennootschap, die aangeeft op basis van welke regels en procedures de vennootschap wordt aangestuurd en gecontroleerd.