Op 10 juni 2016 is er bij de Tweede Kamer een nieuw wetsvoorstel ingediend: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Dit wetsvoorstel is ook van toepassing op zorginstellingen en op bestuurders in de zorg.

Aanleiding voor de voorgestelde wetswijziging vormen met name de incidenten bij stichtingen in de (semi-)publieke sector welke in de afgelopen jaren hebben plaatsgehad. De wijzigingen betreffen onder andere het richtsnoer voor, en aansprakelijkheid van, bestuurders en toezichthouders in stichtingen en verenigingen. Het wetsvoorstel is gericht op zowel harmonisatie van wetgeving voor alle Nederlandse rechtspersonen als codificatie van rechtspraak en literatuur.