Belanghebbende heeft per email bezwaar ingesteld bij de gemeente Den Haag. De heffingsambtenaar heeft per brief geantwoord dat bij de gemeente Den Haag geen bezwaar per email kan worden ingediend. De Rechtbank verklaart het beroep van belanghebbende hiertegen niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een voor beroep vatbaar besluit. Na verzet oordeelt de HR echter dat de heffingsambtenaar aan belanghebbende een herstelmogelijkheid had moeten bieden om het bezwaar op de juiste wijze in te dienen. De brief van de heffingsambtenaar moet dus worden opgevat als een schriftelijke weigering om op bezwaar te beslissen, zodat het beroep van belanghebbende alsnog ontvankelijk is.
 
Direct naar de uitspraak