FINANȚE & BĂNCI

Contracte de credit

Ordonanța de urgență nr. 52 din data de 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din data de 20 septembrie 2016. Actul normativ reglementează drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește contractele de credit privind vânzarea, respectiv cumpărarea de imobile, contractele de credit garantate cu imobile ipotecate și contractele de credit ce implică un drept legat de un bun imobil. Consumatorii care contractează un împrumut în valută au dreptul de a cere în scris, oricând pe parcursul relației contractuale, convertirea creditului într-o monedă alternativă. Se interzic majorarea și introducerea comisioanelor, tarifelor și spezelor. Clauzele contractuale prin care se modifică unilateral, fără încheierea unui act adițional, acceptat de consumator, alte clauze contractuale, sunt interzise. Dobânda anuală efectivă se calculează în conformitate cu formula matematică stabilită în Anexa nr. 1.

 

FISCALITATE

Taxe vamale

Ordinul nr. 2.554 din data de 6 septembrie 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor articolelor 43-53, articolelor 57-59, articolelor 61-80 și ale articolului 82 din Regulamentul nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 712 din data de 14 septembrie 2016. În vederea autorizării importului de bunuri în regim de scutire de taxe vamale, organizațiile și instituțiile interesate vor depune cererile de autorizare la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au sediul, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1. Anexa nr. 2 conține modelul deciziei de autorizare de import cu scutire de taxe vamale. Se vor emite decizii prin care se autorizează desfășurarea activității de import cu scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții pentru materiale educaționale, științifice sau culturale, mărfuri destinate persoanelor cu handicap, substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor etc.

 

SĂNĂTATE

Dispozitive medicale

Ordinul nr. 1.008 din data de 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din data de 22 septembrie 2016. Activitățile de comercializare și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avize sunt: importul, depozitarea, distribuția, repararea, mentenanța și instalarea dispozitivelor medicale, optica medicală și protezarea. Avizul de funcționare și anexele acestuia se emit de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Avizele de funcționare emise în conformitate cu prezentele norme metodologice sunt valabile pe perioadă nedeterminată, dacă se mențin neschimbate condițiile care au stat la baza emiterii acestora. Anexa nr. 1 conține cererea/notificarea pentru eliberarea unui aviz de funcționare. Ordinul nr. 798 din data de 8 septembrie 2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705 din data de 12 septembrie 2016. Ordinul stabilește modul de înregistrare a dispozitivelor medicale introduse pe piață de persoane fizice autorizate sau juridice stabilite în România, precum și a persoanelor responsabile de introducerea pe piață a dispozitivelor medicale. Certificatul de înregistrare a dispozitivelor medicale se emite în termen de 60 de zile de la primirea formularului de notificare completat cu toate datele și însoțit de documentele corespunzătoare. Importul dispozitivelor medicale se face pe baza declarației de conformitate a producătorului sau în baza avizului de vamă.