De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar Monitor Zorgverzekeringen 2019 gepubliceerd. In deze monitor presenteert de NZa haar bevindingen over de zorgverzekeringsmarkt, de hedendaagse trends en ontwikkelingen rondom de zorgverzekeraars, polissen, inkomsten, uitgaven, resultaten en verzekerden.

Polisaanbod

De NZa stelt vast dat het aantal polissen is gestegen van 55 naar 59, maar concludeert dat de keuzemogelijkheden voor consumenten nauwelijks zijn gestegen. Dit komt door de (bijna) gelijke polissen (23 van de 59) die binnen dezelfde verzekeringsconcerns worden aangeboden tegen verschillende premies. De NZa geeft aan voorstander te zijn van een onderscheidend en overzichtelijk aanbod en roept de verzekeraars op dergelijke (nagenoeg) gelijke polissen te schrappen.

Risicoverevening

De NZa waarschuwt dat het risicovereveningsmodel voor verzekeraars voorspelbaarder is geworden, en mogelijk nog meer wordt. Hierdoor bestaat het risico dat de prikkel voor verzekeraars, om zich op langere termijn op meer winstgevende groepen te richten, groter wordt. De NZa roept op om de risicoverevening te verbeteren en te zoeken naar nieuwe methodes om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Vrijwillig eigen risico

De NZa constateert dat er opnieuw aanvullende verzekeringen worden aangeboden voor het verzekeren van het vrijwillig eigen risico. De NZa vindt dat op deze wijze het verbod op premiedifferentiatie de facto wordt omzeild en roept de zorgverzekeraars op om hiermee te stoppen. Met zo’n aanvullende verzekering kan een verzekerde voor een beperkt bedrag een aanzienlijke korting krijgen op de premie, maar deze verzekering is maar voor een beperkte groep toegankelijk (seizoenarbeiders, studenten (para)medische opleidingen). Bovendien wordt de beoogde prikkel tot gematigd zorggebruik weggenomen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van weken 30 - 37.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.