A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról és a kapcsolódó munkajogi változásokról 

Amint arról bizonyára értesült a sajtóból, 2015. március 15-én hatályba lépett a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény. Kevésbé ismert, hogy e törvény alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény is módosult 2015. április 1-jétől. Jelen hírlevelünkben e törvény folytán bekövetkezett változásokról és a vasárnapi munkavégzés szabályairól szeretnénk tájékoztatni ügyfeleinket.

A vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CXII. törvény 2015. március 15-én lépett hatályba és hatálya kiterjed a kiskereskedelmi tevékenységre (ide nem értve a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet és a kereskedelmi ügynöki tevékenységet), függetlenül attól, hogy állandó vagy eseti jelleggel, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják azt.

A törvény hatálya azonban nem terjed ki a gyógyszertárak, nemzetközi közforgalmú repülőtéren, vasúti és autóbusz pályaudvar területén kialakított üzlet nyitva tartására; büntetés-végrehajtási, egészségügyi intézmények, katonai objektumok területén történő kereskedelmi tevékenységre; piacon, helyi termelői piacon, vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre; üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására; kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre, szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre, kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre, vendéglátásra, valamint a kulturális tevékenységet és fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

Az új szabályozás értelmében kiskereskedelmi üzlet munkanapokon 6-22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig egyáltalán nem tarthat nyitva (általános zárva tartási időszak). A vasárnapi nyitva tartás tilalma alól kivételt jelentenek december 24. és december 31. napjai, amikor 6-12 óra között nyitva lehetnek az üzletek. Továbbá, kivételt jelenthetnek az adventi vasárnapok, illetve minden naptári évben a kereskedő által tetszőlegesen kiválasztott egy vasárnap. Ha ezekre az időszakokra a kereskedő a nyitvatartási szándékát a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenti, az üzlet az érintett napokon 6-22 óra között nyitva tarthat.

A törvény különös rendelkezéseket tartalmaz a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő, valamint az újságot vagy virágot árusító üzletekre, és a sportlétesítményekben üzemelő üzletekre vonatkozóan. Ezek alapján a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek kiskereskedelmi napokon 5-22 óra között, míg vasárnap és munkaszüneti napokon 5-12 óra között továbbra is nyitva tarthatnak. Az újságot vagy virágot árusító üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 6-12 óra között, míg a sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt tarthatnak nyitva.

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 m2-t nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább egyötöd tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

A Munka Törvénykönyvének módosítása

A törvénnyel összefüggésben a Munka Törvénykönyve is módosul, 2015. április 1-jei hatállyal.

A módosító törvény alapján úgy tűnik, hogy vasárnapi pótlék címén 100%-os bérpótlék jár annak a munkavállalónak, aki kiskereskedelmi tevékenységet végző üzletben rendes vagy rendkívüli munkaidőben munkavégzést teljesít adventi vasárnapokon, azon a vasárnapon, amit a fentiek szerint a munkáltató egy évben tetszőlegesen megjelölt, illetve december 24-én és december 31-én, ha ezek a napok vasárnapra esnek. 

A kereskedelemről szóló törvény módosítása

A kereskedelemről szóló törvény (2015. április 1-jétől hatályos) módosítása tisztázza, hogy az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat, illetve az az üzemanyagtöltő állomás területén működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.