Зміна кворуму загальних зборів акціонерних товариств

13 січня 2015 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави» № 91-VIII («Закон № 91-VIII»), який був підписаний Президентом України 28 січня 2015 р.

Законом № 91-VIII зменшено кворум загальних зборів акціонерних товариства з 60% до 50% плюс одна акція. Для акціонерних товариств  з часткою держави (у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в яких держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій) Закон № 91-VIII набирає чинності з 31 січня 2015 року, а для інших акціонерних товариств – з 1 січня 2016 року.

Раніше законодавство України давало можливість власникам, які сукупно володіють більше 40% простих акцій, блокувати проведення загальних зборів акціонерного товариства, що призводило до перешкоджання роботі деяких акціонерних товариств, де існував конфлікт інтересів між мажоритарним(-и) та міноритарним(-и) акціонером(-ами). Після набрання чинності Законом №91-VIII для відповідної категорії товариств, для проведення  загальних зборів акціонерів, а також для прийняття відповідних рішень, буде достатньо присутності акціонерів, що володіють більше 50% голосуючих акцій товариства.