Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin 4 Mayıs 2018 tarihli Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik Değişikliği"), 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik Değişikliği, kamu taşınmazları üzerinde yapılan turizm yatırımları için ödenecek yararlanma bedelinin ödeme şekline ilişkin değişiklikler getirmektedir. 

Yönetmelik Değişikliğinden önce, yararlanma bedelinin taksitle ödenmesi halinde yararlanma bedelinin birer yıllık dilimler halinde "biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle" ödenmesi öngörülmekteydi. Yönetmelik Değişikliği ile yararlanma bedelinin artık "yüzde yirmi beşi peşin olmak üzere toplam beş taksitle" ödenmesi gerekmektedir. 

Taksitli ödemelere ilişkin düzenlemede yapılan bir diğer değişiklik ise turizm tesislerinin turizm yatırımcısı tarafından tamamen yıkılarak yenilenmesinin taahhüt edilmesi ve turizm işletme belgesi alınması halinde yararlanma bedelinin ödenme süresi ve yöntemine dair getirilmiştir. Yönetmelik Değişikliğinden önce taksitli ödemelerde yararlanma bedelinin dörtte birine tekabül eden son taksit tutarının yatırımcının arazi kira/tahsis bedeli borçlarına mahsup edilmesi öngörülmekteydi. Yönetmelik Değişikliği ile mahsup edilecek tutar yararlanma bedelinin son taksiti (yüzde yirmisi) kadar değil, yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi olarak değiştirilerek yatırımcı lehine bir düzenleme yapılmıştır.