News

Elon Musk, meet Port Augusta: four renewable energy projects ready to go The Guardian - Max Opray - 19 March 2017 Pumped hydro, big battery, solar thermal and solar PV and storage projects are already planned for South Australia’s power network When it comes to South Australia’s radical plans for energy storage...<Read more>

Environmental policies are driving down consumer energy bills, experts say The Independent - Ian Johnston - 15 March 2017 'Action to deliver a cleaner, more efficient energy system is already delivering benefits for households and businesses' The average consumer has saved £115 a year on their energy bills since the Government committed to legally binding targets to...<Read more>

Oil giant Shell warns public faith in fossil fuel industry is 'disappearing' and calls for carbon taxes The Independent - 10 March 2017 'I do think trust has been eroded to the point that it is becoming a serious issue for our long-term future' Oil giant Royal Dutch Shell is to increase its spending on renewable energy to $1bn a year, its chief executive announced as he warned the...<Read more>

Nieuws

Campagne Duurzame Warmte schept informatie over duurzame warmtetechnieken Energie Overheid - 16 maart 2017 Met de nieuwe campagne Duurzame Warmte wil de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) samen met haar leden, rijksoverheid en milieuorganisaties als Greenpeace en Milieu Centraal het...<Lees meer>

Gassector verbindt zich aan Energieakkoord met ambitieus pakket maatregelen Energie Overheid - 20 maart 2017 Begin maart heeft de gassector, verenigd in de KVGN, tijdens de conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’ een ambitieus pakket voorstellen en maatregelen gepresenteerd. Hiermee wil de gassector...<Lees meer>

Financiële instellingen jagen duurzaamheid aan bij bedrijven RVO.nl - 16 maart 2017 Financiële instellingen weten hun klanten steeds vaker te bewegen tot meer duurzaamheid. Dat blijkt uit de ervaringen die 15 financiële instellingen aan elkaar hebben uitgewisseld in de Community of...<Lees meer>

Rijkswaterstaat en Prorail stellen grond en water beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie Energie Overheid - 14 maart 2017 Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun...<Lees meer>

Alliander heropent circulair en energiezuinig hoofdkantoor EnergieGids.nl - 14 maart 2017 Op 9 maart opende Alliander het geheel gerenoveerde hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem. Bijna de hele renovatie was circulair: 95 procent van de materialen die uit het bestaande...<Lees meer>

Brandstofmix elektriciteitsproductie verschuift van kolen... EnergieGids.nl - 13 maart 2017 Nederlandse Elektriciteitscentrales verbruikten in 2016 voor het eerst sinds 2011 minder steenkool: 10 procent minder dan in 2015. Na..<Lees meer>

Wet en Regelgeving

Codebesluit programmaverantwoordelijkheid elektriciteit Autoriteit Consument & Markt - 16 maart 2017 De Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de procedures en processen van de beëindiging of overdracht van de...

Stcrt. 2017, 13716 - Departementale Regelgeving - Omgevingsvergunning met planafwijking - Cromstrijen - 10-03-2017 Omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan - Windpark Westerse Polder

Stcrt. 2017, 12566 - Departementale Regelgeving - Andere vergunningen - Economische Zaken - 09-03-2017 Kennisgeving ontwerpbesluiten Windpark Zeewolde, Ministerie van Economische Zaken

Stcrt. 2017, 11009 - Departementale Regelgeving - Convenanten - Infrastructuur en Milieu - 09-03-2017 Kustpact

Stcrt. 2017, 11430 - Departementale Regelgeving - Overig - Rijkswaterstaat - 09-03-2017 Besluit van 17 februari 2017, gepubliceerd op 9 maart 2017 nr. 2017000272 houdende erkenning van het openbaar belang van werken tot aanleg en instandhouding van een gasleiding voor het transporteren van groen gas van een co-vergistingsinstallatie naar een invoedpunt nabij ‘De Hare’ op het regionaal transportleidingnet van Gasunie Transport Services B.V. in Coevorden.

Parlementaire stukken

Uitstel beantwoording kamervragen over subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties Rijksoverheid - 16 maart 2017 Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij de... Kv/Ah-TK 2016-2017, 2017Z03036/1387 - Kamervragen - Antwoord - Tweede Kamer - 15-03-2017 Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over het bericht ‘Drenthe moet op zoek naar alternatieve locaties voor windmolens’ - (Onopgemaakt) 22112, nr. 2326 - Kamerstukken - Brief - Tweede Kamer - 14-03-2017 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Verordening voortzetting beperkte toepassing EU ETS voor de luchtvaart en voorbereidingen implementatie wereldwijd systeem CO2-emissiereductie luchtvaart

Beantwoording Kamervragen over het zoeken naar alternatieve locaties voor windmolens in Drenthe

e-Energy Europe mag gas en elektriciteit leveren aan kleinverbruikers Autoriteit Consument & Markt - 10 maart 2017 e-Energy Europe B.V. mag elektriciteit en gas leveren aan kleinverbruikers. De Autoriteit...

Definitieve gunning: vier bedrijven gaan groene stroom voor Rijksoverheid leveren Rijksoverheid - 10 maart 2017 De gunning aan de vier bedrijven is definitief. Andere bedrijven hebben geen bezwaar aangetekend. Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de inkoop van groene...

Kamerstukken - 10-03-2017 Beantwoording Kamervragen over het zoeken naar alternatieve locaties voor windmolens in Drenthe

28973, nr. B - Kamerstukken - Bijlage - Eerste Kamer - 09-03-2017 Afschrift brief aan Tweede Kamer over versnelling verduurzaming veehouderij

28973, nr. B - Kamerstukken - Bijlage - Eerste Kamer - 09-03-2017 Afschrift brief aan Tweede Kamer over versnelling verduurzaming veehouderij

34627, nr. 13 - Kamerstukken - Nota van wijziging - Tweede Kamer - 03-03-2017 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Nota van wijziging; Nota van wijziging -

Rechtspraak

Rechtspraak.nl - ECLI:NL:RBGEL:2016:7139 - Rechtbank Gelderland - 02-03-2017 - Civiel recht Einduitspraak in vervolg op RBGEL:2016:4945 en op RBGEL:2016:417

Rechtspraak.nl - ECLI:NL:RBNNE:2017:715 - Rechtbank Noord-Nederland - 01-03-2017 - Civiel recht De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet aan een deel van de inwoners van het Groningenveld de immateriële schade vergoeden, zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningenveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van de aardbevingen.