Ruotsi on vuoden 2021 alusta uudistanut F-skatt -veroa koskevaa säännöstöään. Uudistuksella voi olla olennaisia vaikutuksia myös Ruotsissa toimivien suomalaisyritysten toimintaan.

Lakiuudistus muodostuu relevantiksi tilanteissa, joissa ulkomaalaisella yhtiöllä on työntekijöitä Ruotsissa – tyypillisimmillään silloin kun ruotsalainen yhtiö hankkii palveluita ulkomaalaiselta yhtiöltä ja hankittuja palveluita suoritetaan Ruotsissa. Näissä tilanteissa ruotsalainen palvelun maksaja joutuu pidättämään maksamastaan summasta joiltain osin Suomen ennakonkantoa muistuttavan 30 prosentin suuruisen F-skatt -veron. Ennen uudistusta vastaavaa menettelyä sovellettiin vain tilanteissa, joissa ulkomaisella yhtiöllä oli Ruotsissa kiinteä toimipaikka.

Jos ruotsalainen yhtiö on pidättänyt F-skattin sovellettavan verosopimuksen vastaisesti, pidätettyä summaa voidaan hakea takaisin Ruotsin Verohallinnolta. Käytännössä lähdeveron takaisinhakeminen voi olla kuitenkin työlästä ja hakemuksen käsittelyaika pitkä, koska palautus voidaan tavallisesti suorittaa vasta Ruotsin kyseisen vuoden tuloverotuksen valmistuttua.

F-skattin pidätykseltä voi välttyä, jos työn suorittava ulkomainen yhtiö on hankkinut Ruotsin verohallinnolta Skatteverketiltä F-skatt -rekisteröinnin. Rekisteröinti ei vaikuta millään tavalla siihen muodostuuko ulkomaiselle yhtiölle Ruotsiin kiinteää toimipaikkaa vai ei, eikä se myöskään laajenna Ruotsin verotusoikeutta siitä mikä se sovellettavan verosopimuksen mukaan on. F-skatt -rekisteröinnin hakenut suomalainen yhtiö tulee vuosittain rajoitetusti raportointivelvolliseksi Ruotsin Verohallinnolle. Mikäli rekisteröinti ei ole enää suomalaisen yhtiön toiminnan kannalta relevantti, rekisteröinti on purettavissa.

Olemme vuoden aikana avustaneet yhdessä Ruotsin Bird & Birdin verokollegoidemme kanssa useita kotimaisia yrityksiä F-skattia koskevissa rekisteröintiprosesseissa. Näkemyksemme on, että rekisteröitymismenettely on kohtalaisen yksinkertainen – haasteet heijastuvat pikemmin koronaviruspandemian aiheuttamaan Ruotsin Skatteverketin ruuhkautuneisuuteen ja pitkiin käsittelyaikoihin. Ruotsalaisten yhtiöiden tietoisuus lakimuutoksesta on laajentunut vuoden aikana, ja se taatusti heijastuu jatkossa enenevissä määrin Suomessa toimiviin yhtiöihin.