De escrow is een bedrag gestort bij een derde ten behoeve van twee andere partijen in een transactie en wordt veelal gebruikt als waarborg voor betaling en het mitigeren van financieel risico in een transactie.

Een escrow bij een notaris houdt in de storting van een bedrag op de kwaliteitsrekening van de notaris welk bedrag wordt gehouden ten behoeve van partijen. Voor een dergelijke escrow is vereist dat de notaris is betrokken bij de transactie en dat er een escrow overeenkomst is.

Een escrow overeenkomst regelt de onderlinge verhouding tussen de partijen en de notaris, waaronder ook de voorwaarden voor uitbetaling. Uitbetaling van het bedrag in escrow kan enkel in bepaalde gevallen. Er zijn verschillende alternatieven op de escrow bij de notaris, zoals de escrow bij een bank of een trustkantoor.

Deze informatieflyer gaat nader in op de mogelijkheden en vereisten voor een escrow bij een notaris.