Click here to view the Video

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.

Med utgångspunkt i några av de mest intressanta förmögenhetsrättsliga avgörandena från det gångna året diskuterar vi bland annat huruvida HD har eller inte har släppt en bomb i den svenska inomkontraktuella skadeståndsrätten och förändrat denna i grunden, hur man egentligen ska gå tillväga vid hävning av ett avtal, om Svenska företag nu, likt amerikanska, kan förväntas bli föremål för e‑Discovery i mycket högre utsträckning, och hur HD ännu en gång utvecklat det köprättsliga felansvaret.

Highlights från HD är en återkommande seminarieserie där några av HD:s främsta affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras.