For personbeskatningens del er det sedvanlige satsjusteringer. Formuesskatten lever videre, men med mulighet for en noe lempeligere beskatning av første sekundærbolig. Forslaget om utfasing av klasse 2 fremmes pånytt, så får vi se om forslaget blir bedre mottatt av støttepartiene utenfor Regjeringen denne gang. Mange vil nok også nikke anerkjennende til forslaget til ny klagenemndsordning, etter den massive kritikk dagens klageordning har fått de senere årene.

For næringsbeskatningens del vil nok de private apotekene sette pris på at de offentlig eide sykehusapotekene blir skattepliktige. Men mindre kjærkomment er nok det at underskudd i deltakerlignede selskaper (ANS/KS) ikke lenger kan samordnes med deltakerens øvrige inntekter, men foreslås fremført i fremtidige inntekter fra selskapet. Dette foreslås kamuflert under overskriften «Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper».

På merverdiavgiftsområdet har Finansdepartementet vært mer foretaksom, og en rekke endringer foreslås. Mange mindre næringsdrivende vil nok sette pris på at registreringsplikten foreslås økt fra kr 50 000 til kr 150 000. Mange leasingkontrakter vil nok også bli endret om forslaget til bindingstiden på salg av leasingbiler økes fra tre til fire år. Her vil vi kanskje se bransjen mobilisere. Men eiendomsforvaltere vil derimot sette pris på at også boligbyggelagene må avgiftsberegne sine forvaltningstjenester.

Det henvises for øvrig til omtalen av de ulike forslagene som vi tror kan være av interesse for våre forbindelser, samt satsoversikten helt bakerst. Samtidig varsler vi allerede nå at vi vil komme med en orientering om Scheel-utvalgets innstilling 2. desember. Hold av datoen!!