Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) bugün (27.12.2019) internet sayfasında Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt süresinin uzatıldığını duyurdu.

KVKK, 2019/387 sayılı kararı ile (i) yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına ve (ii) yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre ise 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kurum’un internet sayfasında 27.12.2019 tarihinde yayımlanan 2019/387 sayılı kararının tam metnine ekli bağlantıdan ulaşabilirsiniz.