De NZa publiceert ieder kwartaal een overzicht met meldingen van burgers over zorgaanbieders. Deze week heeft de NZa haar laatste kwartaaloverzicht over 2016 gepubliceerd. In 2016 heeft de NZa in totaal 2156 meldingen ontvangen.

Meldingen over zorgverzekeraars

De kwartaaloverzichten van de NZa bieden een interessante inkijk in de veelheid aan meldingen die de NZa in het afgelopen jaar binnen kreeg. Het valt bijvoorbeeld op dat de NZa in het vierde kwartaal van 2016 met 683 meldingen meer signalen ontving dan in de voorafgaande kwartalen. In de eerste drie kwartalen van 2016 wisten de burgers de NZa namelijk gemiddeld slechts 491 keer per kwartaal te vinden.

In het vierde kwartaal ontving de NZa bovendien substantieel meer meldingen over zorgverzekeraars (45,6%). In de drie voorgaande kwartalen gingen de meeste signalen over ziekenhuiszorg en maakten meldingen over zorgverzekeraars gemiddeld maar 19,7% uit van het totaal.

De NZa verklaart die toename doordat zij aan het einde van het jaar meer meldingen krijgt van burgers over het contracteringsproces tussen zorgaanbieders en verzekeraars en burgers vaker vragen stellen over zorgverzekeringen.

Meldingen uitgelicht

De kwartaaloverzichten bevatten naast een uitleg aan burgers hoe de NZa meldingen in behandeling neemt ook samenvattingen van uitgelichte signaleringen:

  • in het derde kwartaaloverzicht gaat de NZa in op de melding dat burgers soms het idee hebben dat een apotheek geen begeleidingsgesprek heeft gevoerd maar dit gesprek wel heeft gedeclareerd; en

  • het vierde kwartaaloverzicht bevat een samenvatting over een melding van een verzekerde over onjuiste informatieverstrekking vanuit de zorgverzekeraar over de vergoeding van verbandkleding (‘krabpakken’).

In het nieuwbericht bij de publicatie benadrukt de NZa het succes van haar Snelle Interventieteam (SI-team). Het SI-team moet snel en zichtbaar meldingen oppakken. De NZa geeft aan dat het SI-team controleerde of ggz-aanbieders hun wachttijd op de website vermelden en legde signalen voor bij verzekeraars over hun dienstverlening. Daarnaast sprak het SI-team voornoemde apothekers aan waarbij het niet helder was of zij een begeleidingsgesprek gevoerd hadden terwijl zij dit gesprek wel hadden gedeclareerd.

Publicaties

Het nieuwsbericht van de NZa bij de vierde publicatie is hier te vinden. Hierna volgen de links naar de publicaties over 2016 (in pdf): eerste kwartaal 2016, tweede kwartaal 2016, derde kwartaal 2016 en vierde kwartaal 2016.