Je achternaam als merk geregistreerd krijgen is in de Verenigde Staten moeilijk. Broe Management, een onroerend goed- en investeringsmaatschappij opgericht door Pat Broe, dacht via een omweg een merkregistratie te verkrijgen: zij deponeerden het gestileerde beeldmerk BROE. Doorslaggevend voor de registratie bleek echter het verworven onderscheidend vermogen door 40 jaar gebruik.

Broe Management Company uit Denver, Colorado is een onroerend goed- en investeringsmaatschappij die Amerikawijd opereert. Het bedrijf is in 1970 opgericht door Pat Broe.

Het bedrijf heeft een merkaanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) voor onderstaand beeldmerk. Het merk werd echter geweigerd omdat Broe een achternaam is. Het USPTO voert onder meer aan dat op de website van Broe de historie van het familiebedrijf verteld wordt, hetgeen volgens het merkenbureau juist aangeeft dat het hier om een achternaam gaat. Wikipedia geeft eveneens aan dat er meerdere personen zijn met die achternaam, waaronder een bekende artiest en een Olympische atleet. Het Amerikaanse merkenbureau stelde voorts met betrekking tot de groene letter o in het merk, dat dit het merk niet tot een bijzonder gestileerd beeldmerk maakt.

Please click here to view the image.

Beeldmerk Benthin

Ter verdediging wordt door Broe Management het merk Benthin aangevoerd, dat wel geaccepteerd werd. Volgens het Amerikaanse merkenbureau heeft dit merk echter een meer onderscheidend lettertype met letters van verschillende hoogte en wordt het merk gepresenteerd in een a-typische ovaal.

Please click here to view the image.

Onderscheidend vermogen

Je kunt in de VS wel een inschrijving voor een achternaam krijgen indien kan worden aangetoond dat de achternaam onderscheidend vermogen heeft gekregen. Broe kon dit aanvankelijk niet aantonen omdat het beeldmerk pas sinds augustus 2015 wordt gebruikt en dat is aanzienlijk minder dan de termijn van vijf jaar die normaal gesproken door het Amerikaanse merkenbureau wordt gehanteerd voor een geslaagd beroep op het verwerven van onderscheidend vermogen. Broe geeft aan dat zij het merk voor haar diensten al meer dan veertig jaar in gewone blokletters gebruikt en dat het daarom wel onderscheidend is geworden. Dit argument overtuigde het Amerikaanse merkenbureau. Broe in blokletters is al ruim veertig jaar in gebruik en heeft daardoor onderscheidend vermogen gekregen; de groene o doet hierbij niet ter zake.

Conclusie

Doordat Broe in blokletters al veertig jaar wordt gebruikt, heeft het merk onderscheidend vermogen gekregen en mag het in het register worden ingeschreven.

De registratie van een achternaam is in de Verenigde Staten, maar ook in tal van andere landen, aan veel regels gebonden en van vele factoren afhankelijk. In de Benelux geldt geen specifieke regelgeving voor (het monopoliseren van) achternamen, maar de algemene merkenrechtelijke vereisten zijn uiteraard wel van toepassing.