In het artikel bespreekt Thijs van den Heuvel het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Svensson, waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de juridische kwalificatie van hyperlinks. Volgens de auteur heeft het Hof een aantal zaken met betrekking tot linken opgehelderd, maar leidt het arrest ook tot nieuwe vragen en discussie.

Volgens het Hof van Justitie is een hyperlink in beginsel een mededeling aan het publiek, maar is de relevante vraag of er met de hyperlink een nieuw publiek wordt bereikt. De auteur pleit er voor om deze vraag objectief te benaderen: is er een interventie verricht waardoor toegang tot een werk mogelijk is gemaakt en waardoor dus een nieuw publiek wordt bereikt? Geconcludeerd wordt dat een interventie een noodzakelijke voorwaarde is om een nieuw publiek te (kunnen) bereiken. Zonder interventie, geen nieuw publiek. Andersom geldt, in beginsel, dat een bewuste tussenkomst wel leidt tot een nieuw publiek.

Een hyperlink kan volgens het Hof van Justitie wel een nieuw publiek bereiken, indien de hyperlink het voor de gebruiker mogelijk maakt om beperkingsmaatregelen te omzeilen. De vraag wat er exact onder beperkingsmaatregelen moet worden verstaan is volgens de auteur echter nog onduidelijk.

Bron: Tijdschrift voor Internetrecht 2014, nr. 2, p. 43-48

Klik hier voor het hele artikel