Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Deerli Konut Vergisi ihdas edilmesi, gelir vergisi tarifesinde deiiklie gidilmesi ve binek oto giderleri ile ilgili kisitlamalar getiren 7194 Sayili Kanun Cumhurbakani tarafindan onaylanarak 7 Aralik 2019 tarihli resmi gazetede yayinlandi.

1. Dijital Hizmet Vergisi

Trkiye'de dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri; bilgisayar programlari, uygulamalar, mzik, oyunlar gibi sesli, grsel veya dijital ieriklerin dijital ortamda satii, kullanilmasi veya kaydedilmesine ynelik dijital hizmetler; kullanicilarin birbirleriyle etkileime geebilecekleri dijital ortamlarin salanmasi, iletilmesi ile bu hizmetler iin verilen aracilik hizmetlerinden elde edilen hasilat 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geerli olmak zere Dijital Hizmet Vergisine ("DHV) tabi tutulmutur.

DHV %7.5 oraninda uygulanacak olup, Cumhurbakaninin bu orani %1'e kadar indirmeye veya %15'e kadar artirmaya yetkisi bulunmaktadir.

DHV'nin mkellefi hizmet salayicilar olup, hizmet salayicinin Trkiye'de bulunmamasi halinde ileme taraf olanlar veya demeye aracilik edeler verginin denmesinden sorumlu tutulabilir. DHV'nin aylik olarak beyan edilmesi ve demesi gerekmektedir.

Bir nceki hesap dneminde Trkiye'de elde edilen hasilati 20 milyon Trk lirasindan veya dnya genelinde elde edilen hasilati 750 milyon avrodan az olanlar DHV'den muaf tutulmulardir. Cumhurbakani, bu hadleri sifira kadar indirmeye veya katina kadar artirmaya yetkilidir.

GSM irketlerini tarafindan zerinden hazine payi denen hizmetler, zerinden zel iletiim vergisi alinan hizmetler, Bankacilik Kanunu kapsamindaki hizmetler, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluturulan rnlerin satii ile mnhasiran bu rnler zerinden sunulan hizmetler ile deme ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, deme Hizmetleri ve Elektronik Para Kurululari Hakkinda Kanunun kapsaminda yapilan deme hizmetleri DHV istisna edilmitir.

2. Konaklama Vergisi

Otel, motel, tatil ky, pansiyon ve dier konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri ile bu hizmetle birlikte konaklama tesisi bnyesinde sunulan yeme, ime, elence, havuz, spor, termal ve benzeri alanlarin

kullanimi gibi dier tm hizmetler 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren %2 oraninda konaklama vergisine tabi tutulmutur.

Cumhurbakaninin konaklama vergisi oranini %1'e kadar indirmeye ve %4'e kadar ikarmaya yetkisi bulunmaktadir.

Konaklama vergisi aylik dnemler halinde, takip eden ayin 26'sina kadar beyan edilecek ve denecektir.

Konaklama vergisi KDV matrahina dahil edilmeyecektir.

3. Kambiyo lemlerine Uygulanan BSMV Orani

7 Aralik 2019 tarihinden itibaren geerli olmak zere kambiyo ilemlerine uygulanan BSMV orani %0.1'den %0.2 ye ikarilmi ayrica Cumhurbakanina kambiyo muamelelerine uygulanan BSMV oranini on katina kadar ikarma yetkisi verilmitir.

4. Binek Oto Giderlerine ilikin Kisitlama

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapilan deiiklikle binek otolarin iktisabinda yklenilen giderler, amortisman giderleri, bakim onarim giderleri ile kiralama giderlerine 1.1.2020 tarihinden geerli olmak zere bazi kisitlamalar getirilmitir. Bu kisitlamalar kisaca aaidaki gibidir.

a) Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilikin aylik kira bedelinin 5.500 Trk lirasina kadarlik kismi gider yazilabilir

b) Binek otomobillerinin iktisabina ilikin zel tketim vergisi ve katma deer vergisi toplaminin en fazla 115.000 Trk lirasina kadarlik kismi gider olarak dikkate alinabilir.

c) Binek otomobillere ilikin giderlerin en fazla %70'i gelir veya kurumlar vergisi matrahindan indirilebilir

d) zel tketim vergisi ve katma deer vergisi hari ilk iktisap bedeli 135.000 Trk lirasini, sz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendii veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildii hllerde, binek otomobillerin 250.000 TL'na kadar olan kismina ilikin amortismanlar gider yazilabilir.

5. Gelir Vergisi Oranlari ve cretlerin Vergilendirilmesinde Yapilan Deiiklikler

a) Gelir Vergisi Tarifesinde Yapilan Deiiklikler

Gelir Vergisi Kanununda 1.1.2019 tarihinden itibaren geerli olmak zere 500.000 TL'ni aan gelirlere uygulanmak zere %40'lik vergi orani ihdas edilmi ve gelir vergisi tarifesi be basamakli bir yapiya kavumutur. cret gelirleri aisindan ise zel bir dzenleme ile yeni tarifenin 1.1.2020 tarihinden itibaren geerli olmasi salanmitir.

Yeni dzenleme ile 2019 yilinda elde edilen cret gelirleri diindaki gelirlere uygulanacak vergi tarifesi aaidaki gibi olacaktir.

 

b) cret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Yapilan deiiklikler

1.1.2020 tarihinden itibaren cret gelirlerinin drdnc vergi dilimini aan kismi %40 oraninda gelir vergisine tabi tutulacaktir. 2019 yili iin belirlenen ve 2020 yilinda yeniden deerleme orani ile gncellenecek olan cret gelir vergisi tarifesi aaidaki gibidir:

Kanunun deiikliinden nce tek bir iverenden elde edilen cret gelirleri iin alianlarin beyanname vermesi gerekmemekteydi. Ancak yeni kanuni dzenleme ile 2020 yilinda tek bir iverenden elde edilmi olsa dahi, brt cret geliri 500.000 TL'ni aan alianlarin, yillik gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekecektir.

Ayrica gelir vergisi kanununda yer alan, i deiiklii veya baka bir sebeple bir takvim yilinda birden fazla iverenden Gelir Vergisi tarifesinin 2. Dilimini aan tutarda cret geliri elde edenlerin de yillik gelir vergisi yillik gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluu uygulamasi da devam etmektedir.

6. Deerli Konut Vergisi

Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnce tespit edilecek deer veya emlak vergisine esas deeri 5.000.000 TL ve zerinde olan konutlar 01.01.2020 tarihinden geerli olmak zere aaida belirtilen oranlarda Deerli Konut Vergisine tabi tutulmutur.

Deerli Konut Vergisi, konutun vergiye tabi hale geldii yili takip eden yilin ubat ayinin 20 gn sonuna kadar beyan edilir ve hesaplanan vergi ilgili yilin ubat ve Austos aylarinin sonuna kadar iki eit taksitte denecektir.