Adidas is al lange tijd verwikkeld in verschillende conflicten omtrent haar drie strepen-merken. Zo is onder meer opgetreden tegen FC Barcelona, Tesla, Puma en Forever 21. Onlangs heeft de drie strepen-strijd een verrassend vervolg gekregen, waarbij een van de drie strepen-merken van Adidas nietig is verklaard. Volgens het Europese merkenbureau zou het merk consumenten niet in staat stellen de producten als zijnde afkomstig van Adidas te herkennen.

Adidas vs. Shoe Branding Europe Het gaat in deze zaak om een al enige tijd durend conflict tussen Adidas en concurrent Shoe Branding Europe. Eerder won Adidas een inbreukzaak tegen het twee strepen-merk op sportschoenen van Shoe Branding, waarbij verwarringsgevaar werd aangenomen. Adidas leek door deze uitspraak een streepje voor te hebben, maar onlangs heeft deze zaak een verrassende wending gekregen. Shoe Branding startte namelijk eind 2014 een nietigheidsprocedure tegen het nevenstaande Uniemerk van Adidas, geregistreerd voor klasse 25 (kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels). Het beroep werd toegewezen en het merk is nietig verklaard vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen.

De uitspraak In eerste instantie werd geoordeeld dat niet aannemelijk is te achten dat de consument, zelfs als deze een hoog aandachtsniveau heeft, drie simpele zwarte verticale lijnen zou herkennen als afkomstig van een specifieke sportartikelen en kledingfabrikant. Daardoor kan het teken niet worden onderscheiden van andere veelvoorkomende vormen op kleding.

In beroep wordt deze uitspraak bevestigd. Er wordt geoordeeld dat het hier simpelweg gaat om drie verticale, parallelle zwarte strepen tegen een witte achtergrond, waardoor het teken onderscheidend vermogen mist. Ondanks de enorme hoeveelheid bewijs van gebruik dat is ingebracht, zijn er volgens het Europese merkenbureau onvoldoende aanknopingspunten om tot de conclusie te komen dat het bestreden teken onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Beoordeling van bewijsstukken 

Adidas bracht in deze zaak 12.000 pagina’s aan bewijs in het geding van onder meer marktgebruik en bekendheid van het merk. Dit bewijs wordt echter niet toepasselijk geacht op deze zaak, omdat het merkgebruik daarin te veel verschilt van het bestreden merk zoals dat is geregistreerd. Op de betreffende afbeeldingen gaat het voornamelijk om niet-vergelijkbaar gebruik:

To view the designs click here

Het T-shirt op de afbeelding linksboven bevat twee (geen drie) parallelle groene strepen die overvloeien in een horizontale witte streep. Daardoor wordt een hele andere impressie gecreëerd dan die van het bestreden teken. De strepen zoals aangebracht op de schoenen zijn duidelijk breder en korter. Verder gaat het hier om witte strepen tegen een zwarte achtergrond; het spiegelbeeld van het bestreden teken. Bekendheid Bekendheid is daarnaast slechts aangetoond voor de merken waarin het woord Adidas is opgenomen. Dat woordelement is zo dominant dat de toegevoegde strepen voornamelijk als decoratie zullen worden gezien. Het bestreden teken bevat in zijn geheel niet het woord Adidas en de drie verticale strepen zijn ook geheel anders gepositioneerd dan de strepen zoals opgenomen in onderstaande logo’s.

Vanwege het feit dat onduidelijk was hoe intensief, geografisch verspreid en langdurig het gebruik van het bestreden drie strepen-merk is geweest, werden de resultaten van het marktonderzoek ook niet voldoende geacht om bekendheid van het bestreden merk aan te nemen.

Deze uitspraak betekent niet dat Adidas geen rechten meer kan laten gelden op de drie strepen. Adidas beschikt naast de hier besproken registratie nog over andere registraties voor drie strepen. In veel gevallen zal Adidas nog steeds kunnen optreden tegen derden die zonder haar toestemming gebruik maken van drie strepen.