‘De zorg voor mensen met psychische klachten wordt door GGZ Friesland niet langer aangeboden via Denk. Reden hiervoor is de voortdurende connectie die wordt gelegd tussen ons en de politieke partij DENK.’ Dit zijn de eerste regels van de mededeling die momenteel is te lezen op de website www.denk.nl.

Achtergrond Op 9 februari 2015 presenteerden Tunahan Kuzu en Selcuk Özturk een nieuwe politieke partij onder de naam ‘DENK’. De gekozen naam voor de partij was daarmee identiek aan een behandelprogramma van GGZ Friesland, dat sinds 2010 in de Benelux een registratie heeft voor het woordmerk en woord-/beeldmerk Denk. Ook maakte de partij gebruik van een logo dat overeenstemming vertoonde met het woord-/beeldmerk van GGZ Friesland. Het duurde niet lang voordat GGZ Friesland een kort geding startte. Zij was van mening dat door het gebruik van de naam Denk door de politieke beweging schade aan haar imago werd toegebracht. DENK reageerde in eerste instantie niet erg begripvol, maar besloot uiteindelijk een dag voor de zitting alsnog haar logo aan te passen. GGZ Friesland stemde in met dit nieuwe logo, omdat de kans op verwarring nu zou zijn afgenomen. Zij besloot daarop de rechtszaak in te trekken.

Beschermingsomvang merkrecht Zoals wij eerder berichtten stond GGZ Friesland naar onze mening juridisch gezien niet erg sterk, omdat de diensten van een politieke partij door een rechter vermoedelijk niet-soortgelijk worden geacht aan de (paramedische) diensten waarvoor GGZ Friesland haar merk registreerde.

De houder van een merkregistratie kan optreden tegen identieke of overeenstemmende tekens indien die worden gebruikt voor identieke of soortgelijke waren en diensten waardoor verwarringsgevaar ontstaat. Enkel houders van bekende merken kunnen in sommige gevallen ook optreden tegen gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren en diensten. Van een bekend merk is sprake indien een substantieel gedeelte van het publiek in de gehele Benelux het merk kent en in verband brengt met de merkhouder. Het merk Denk van GGZ Friesland ontbeert dergelijke bekendheid om op de ruimere beschermingsomvang een beroep te kunnen doen.

Stof tot nadenken Een recent toenemende stroom aan ongewenste en boze e-mails gericht aan Kuzu en Öztürk die in de mailbox van Denk GGZ Friesland terecht zijn gekomen, heeft echter opnieuw stof tot nadenken gegeven. De verwarring omtrent de twee organisaties is volgens GGZ Friesland de laatste tijd flink toegenomen en dit heeft haar doen besluiten afstand te doen van haar woordmerk en woord-/beeldmerk Denk en domeinnaam denk.nl. GGZ Friesland wil daarmee voorgoed een einde maken aan de verwarring met de politieke partij en zal vanaf nu verder gaan onder de naam Synaeda. De domeinnaam denk.nl is te koop gezet en er zijn – naar verluidt – inmiddels al aardig wat biedingen gedaan.

GGZ Friesland vindt het van belang om politiek neutraal over te komen en wil iedere associatie met politieke partijen vermijden. Bestuursvoorzitter van GGZ Friesland Adriaan Jansen stelt in zijn verklaring: ‘Denk Basis-GGZ Friesland wil met geen enkele politieke partij geassocieerd worden. GGZ Friesland heeft geen connectie met politieke beweging DENK en daarom achten we het wijzer om te stoppen met de merknaam Denk en met denk.nl als domeinnaam.’

Door deze hele kwestie heeft GGZ Friesland aanzienlijke kosten moeten maken, onder meer voor naamswijziging. Misschien kan zij een deel van de kosten dekken uit de opbrengst van de verkoop van de domeinnaam denk.nl. Merken en domeinnamen kunnen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Mede om die reden is het zaak om zorgvuldig om te gaan met uw merken en de juiste beschermingsmaatregelen te treffen.