An extensive amendment to the Labour Code, proposed by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, is likely to come into effect in mid-2017. The primary aim of the amendments is to provide greater flexibility in labour relations and to strengthen protection of employees. The proposed amendments also aim at limiting administrative demands imposed on employers; they relate, in particular to so-called Home Office (teleworking), holiday leave, and the transfer of employees to another job. New labour relations are set out in an amendment on contracts of the performance of work and work activity. The amendment also proposed a new category of so-called “senior management employees”. Furthermore, all labour disputes would, following the approval of this amendment, be decided only by ordinary courts.

Taylor Wessing upozorňuje na připravované novinky v pracovním právu

V polovině roku 2017 pravděpodobně nabude účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce navržená Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Primárním cílem této novely je zajištění větší flexibility pracovněprávních vztahů a posílení ochrany zaměstnance. Navržené změny si kladou za cíl omezení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele. Budou se týkat především tzv. Home office (práce z domova), dovolených, převádění zaměstnance na jinou práci. Nové pracovněprávní vztahy jsou v novele navrženy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. V novele je navržena nově kategorie tzv. vrcholových zaměstnanců. A veškeré pracovněprávní spory by, po schválení této novely, měly být rozhodovány jen obecnými soudy.

Please click here for the full press release in Czech.