Оскільки процес пошуку та повернення активів вимагає, перш-за все, знання законодавства та особливостей правових механізмів різних юрисдикцій, роль юридичних фірм у такому процесі складно переоцінити.

Юристам у будь-якому випадку необхідно визначити природу і характер правовідносин між кредитором, який, як правило, виступає клієнтом юридичної фірми, і боржником, активи якого необхідно віднайти, а також – всі фактичні обставини та історію таких правовідносин, та надати їм попередню правову оцінку. При цьому, важливо зрозуміти на первинній стадії, чи є це відносини суто цивільно-правового характеру, чи можливо вони підпадають під дію норм публічного, зокрема, кримінального права. У другому випадку боржник може виступати потенційним підозрюваним у кримінальному провадженні, а тому правовою підставою повернення активів у цьому випадку для більшості юрисдикцій буде обвинувальний вирок суду. У разі, якщо має місце перший випадок, необхідним є встановлення факту заборгованості, заподіяння шкоди або незаконного вибуття активів судом, адже саме рішення суду у цьому випадку слугуватиме підставою для подальшого погашення заборгованості, відшкодування шкоди за рахунок активів боржника або для їх віндикації.

За наявності для цього підстав необхідно ініціювати порушення кримінального провадження у країні, де були вчинені відповідні злочини, після чого – забезпечити визнання клієнта потерпілим та використовувати таке провадження як правову підставу для пошуку активів підозрюваного та пов’язаних з ним фізичних і юридичних осіб. Саме тут виникає взаємодія адвокатів як представників потерпілого та державних органів, які повинні вжити заходів щодо пошуку активів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином.

Перевагою кримінально-правового шляху пошуку активів є можливість залучати до цього процесу правоохоронні органи інших держав через механізми міжнародної правової допомоги. Крім того, дієвим процесуальним засобом у цьому випадку, який може бути використаний з метою забезпечення реального повернення здобутого злочинним шляхом майна чи його еквіваленту, є накладення арешту на активи.

Після того, як сформована правова позиція, зрозумілими є юридичні підстави і спосіб захисту порушеного права клієнта, можливо розпочати сам процес пошуку злочинних активів. Цей процес може здійснюватися правоохоронними органами і паралельно юристами та спеціалістами з пошуку активів. На даний час послуги з пошуку активів широко пропонують у Великобританії, США та інших країнах, де є висококваліфіковані спеціалісти та законодавчі можливості для отримання інформації щодо тих чи інших транзакцій по відношенню до активів, які можуть знаходитись у будь-якій частині світу, в тому числі в офшорних юрисдикціях. При залученні таких спеціалістів у якості субпідрядників юридичній фірмі слід пам’ятати, що саме вона буде відповідальною перед клієнтом за якість та результати їхньої роботи. А тому, до критеріїв вибору подібних спеціалістів слід, у першу чергу, віднести рекомендації інших юристів, позитивний попередній досвід роботи, наявність штату досвідчених працівників. Перед початком роботи з пошуку активів важливим також є погодження обсягу робіт, розуміння загальної методики пошуку і того, чи зможе бути використана в якості доказу у суді інформація щодо тих чи інших активів, навіть у разі, якщо вона буде отримана. Доказове значення та документальне підтвердження такої інформації є особливо важливим, коли право власності на ті чи інші активи безпосередньо не оформлено на підозрюваного, проте достовірно відомо, що вони були предметом злочину, одержані внаслідок його вчинення, є доходом від нього, слугували знаряддям чи засобом його вчинення.

Саме з огляду на це, при формуванні команди з пошуку активів до неї залучаються не лише фахівці у галузі кримінального права, але і спеціалісти з банківського та фінансового права, юристи-міжнародники, експерти з ІТ технологій, спеціалісти з корпоративного права, та інші фахівці.

Щодо рентабельності таких проектів для юридичних фірм – тут складно робити певні узагальнення. Але очевидним є те, що попит на послуги щодо юридичного супроводу таких проектів зростає.

Стосовно приховування активів – якщо мова йде про злочинні активи і це достовірно відомо адвокату, то консультування клієнта з таких питань як мінімум суперечить вимогам адвокатської етики, а як максимум може бути розцінене як співучасть у вчиненні злочину або приховування злочину. Проте, досить поширеними та цілком законними є послуги щодо структурування особистих та бізнес активів, у тому числі з використанням іноземних юрисдикцій, зокрема, з метою їхнього захисту, оптимізації оподаткування, підготовки до продажу або залучення інвестицій.

Опубліковано: "Український юрист", травень 2017 р.