In een arrest van 27 januari 2015 heeft het Hof van Beroep van Brussel geoordeeld over verschillende CÔTE D’OR merken en de eventuele inbreuk ervan door Natrajacali. Kraft Foods is merkenhouder van vele bekende CÔTE D’OR merken waaronder het Benelux en Gemeenschapswoordmerk CÔTE D’OR, het semi-figuratieve Beneluxmerk

click here to view image

en het volgende Benelux vormmerk voor chocolade:

click here to view image

Natrajacali is een onderneming die onder het Gemeenschapsmerk BELGID’OR chocoladeproducten produceert en verdeelt. In 2009 begon Natrajacali met de verkoop op de Belgische en Nederlandse markt van chocoladetabletten van 200 gram onder het merk BELGID’OR. Die tabletten, hun verpakkingen en het gebruik van het teken BELGID’OR, al dan niet in retroscript, maakten volgens Kraft Foods een flagrante inbreuk uit op haar merkenrechten, en schonden volgens Kraft Foods eveneens de eerlijke marktpraktijken in de zin van artikel VI.104 en VI.97 van het Wetboek Economisch Recht (“WER”).

Het gebruik van het teken BELGID’OR door Natrajacali

Ten eerste verzette Kraft Foods zich op grond van haar bekende CÔTE D’OR woordmerken en haar semi-figuratieve 

click here to view image

 merk tegen het gebruik door Natrajacali van het teken BELGID’OR. Het Hof van Beroep stelde dat er voor een bekend merk geen verwarring bewezen moet worden om een inbreuk vast te stellen. Er is al sprake van een inbreuk wanneer er een zodanige mate van overeenstemming bestaat tussen het bekende merk en het teken dat het betrokken publiek een verband zou leggen tussen het bekende merk en het teken. Het Hof oordeelde dat er in deze zaak tussen de merken slechts een geringe visuele en auditieve overeenstemming en geen begripsmatige overeenstemming was. Daaruit concludeerde het Hof dat er tussen de bekende merken en het aangevochten teken geen mate van overeenstemming was waardoor er gevaar voor associatie zou zijn tussen de merken. In de hypothese dat de CÔTE D’OR merken niet bekend zouden zijn, was er al helemaal geen sprake van verwarringsgevaar. 

De door Natrajacali gecommercialiseerde verpakkingen en het gebruik van een retroscript

Het Hof van Beroep oordeelde dat de door Natrajacali gecommercialiseerde verpakkingen geen schending uitmaakten van de CÔTE D’OR merken en dat Kraft Foods zich niet kon verzetten tegen het gebruik van het door Natrajacali gebruikte lettertype. Kraft Foods heeft immers geen monopolie op het “retroscript” op zich waarvan gebruik wordt gemaakt in het semi-figuratieve merk .

click here to view image

De door Natrajacali gecommercialiseerde chocoladetabletten

Kraft Foods verzette zich tegen de vorm van de door Natrajacali gecommercialiseerde chocoladetabletten op basis van haar vormmerk, bij toepassing van artikel 2.20.1.a BVIE. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat aan alle voorwaarden van artikel 2.20.1.a BVIE was voldaan en dat het gebruik van identiek dezelfde vorm van chocoladetabletten afbreuk deed aan de functies van het CÔTE D’OR vormmerk. Natrajacali dient dus een andere vorm te geven aan haar chocoladerepen!

Schending eerlijke marktpraktijken?

Het Hof oordeelde dat de inbreuk op het CÔTE D’OR vormmerk tevens een oneerlijke en misleidende marktpraktijk uitmaakte in de zin van artikelen VI.104 WER en VI.97 WER. Er was volgens het Hof echter geen sprake van een oneerlijke marktpraktijk wat de verpakkingen van Natrajacali betrof (behoudens wat het gebruik op de verpakkingen van het CÔTE D’OR vormmerk aanging). De verpakkingen verschilden volgens het Hof genoeg, zodat er geen sprake was, noch kon zijn van een imagotransfer van de producten van Kraft Foods of goodwill naar de producten van Natrajacali.