In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraak

Nederland – Energiekamer

Persbericht

Overige publicatie

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Kennisgevingen (ontwerp)besluiten

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Wetgeving

(Uitvoerings)verordeningen

Overig

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Overig

EU – CEER & ERGEG