Zakendoen met Iran: bescherming EU door ‘Blocking Regulation’

Eerder berichtten wij dat het terugtrekken van de Verenigde Staten (VS) uit de JCPOA ook gevolgen kan hebben voor bedrijven in de Europese Unie (EU) die zaken doen met Iran.

Met name ter bescherming van het midden- en kleinbedrijf (Mkb) zal de EU maatregelen nemen om de effecten van de extraterritoriale reikwijdte van de Amerikaanse herinvoering van sancties tegen Iran onschadelijk te maken. In een persbericht van 18 mei 2018 heeft de Commissie de volgende 4 maatregelen aangekondigd:

  • activeren en bijwerken van de zogenaamde Blokking Regulation (‘blokkeringsverordening’);
  • wegnemen van obstakels voor de Europese Investeringsbank (EIB) om EU-investeringen in Iran te kunnen ondersteunen;
  • voortzetting en versterking van sectorale samenwerking met en bijstand aan Iran (met name in de energiesector en met betrekking tot het Mkb);
  • aanmoedigen van lidstaten om te onderzoeken of eenmalige bankoverschrijvingen naar de Iraanse centrale bank mogelijk zijn.

De Blocking Regulation heeft voornamelijk als doel juridische bescherming te bieden tegen de extraterritoriale reikwijdte van de Amerikaanse sancties. Klik hier voor meer informatie over de (gewenste) effecten van de ‘Blocking Regulation’.