Met het vervallen van het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten per 1 januari 2015, hebben veel medisch specialisten hun praktijk ondergebracht in een bv (personal holding). Als werknemer van zijn eigen bv dient de medisch specialist een gebruikelijk loon te ontvangen. De Belastingdienst heeft het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 opnieuw vastgesteld. Dat bedraagt ten minste € 130.950. Als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het bedrijfspensioenfonds zelf betaalt, wordt dit loon verhoogd met die bijdrage. Om het gebruikelijk loon vast te stellen, is de Belastingdienst uitgegaan van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor medisch specialisten is dat het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Deze regeling is onderdeel van de cao Ziekenhuizen 2017-2019.

Een lager gebruikelijk loon is alleen mogelijk als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er verschil in loon is op basis van anciënniteit of inschaling.