De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015) brengt gemeenten al maanden in een lastig pakket: minder geld van de Rijksoverheid, maar wel meer zorgtaken, meer faillissementen van thuiszorgorganisaties en een hoge druk van vakbonden om te stoppen met bezuinigingen. Daarbovenop oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onlangs nog over de WMO 2015 waardoor veel gemeenten werden teruggefloten omtrent hun aanpak van de nieuw gedelegeerde zorgtaken en huishoudelijke hulp. Wij berichtten eerder over deze uitspraken.

Onlangs publiceerde de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een ledenbrief waarin verslag wordt gedaan van enkele werkateliers waarin ruim 100 gemeenten de gevolgen van de CRvB-uitspraken bespraken. Een ding is zeker: een eenduidige oplossing voor de WMO 2015-problematiek is er niet. Aan veel van de door gemeenten beproefde ‘oplossingen’ kleven volgens de VNG juridische bezwaren.