Besluiten inzake concentraties in de meldingsfase

  • Zaak 14.0148.22/Eneco Consumenten Nederland B.V. – Dong Energy No 1 2014 B.V., 11 februari 2014

(productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit, warmte en andere energieoplossingen, de levering van gas en elektriciteit aan eindafnemers in Nederland, geen vergunning vereist)

  • Besluit Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen en SNS REAAL, 12 februari 2014
  • (besluit overdracht SNS Reaal aan NLFI, betrokken instellingen: ABN AMRO, ASR en SNS, geen overschrijding omzetdrempels ex art. 29 Mw, concentratie hoeft niet te worden aangemeld)

Besluit op bezwaar inzake sanctiebesluit

  • Zaak 6888/LHV, 3 februari 2014

(art. 6 lid 1 Mw, markt voor huisartsenzorg, procedurele bezwaren, begrip 'ondernemersvereniging', aanbevelingen aan de leden door de LHV mededingingsbeperkende strekking, art 6 lid 3 Mw niet van toepassing, duur overtreding, twee functionarissen niet langer individueel als feitelijk leidinggevenden beboet, korting geldboete)

Overige publicaties/richtsnoeren

  • ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014, 6 februari 2014
  • ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014, 6 februari 2014
  • Visie Markttoezichthoudersberaad, Criteria voor goed toezicht, 11 februari 2014

Persberichten

  • Denk mee met de ACM Agenda 2014-2015, 5 februari 2014
  • Vestigingsadvies LHV beperkte keuze patiënten en nieuwe huisartsen,10 februari 2014
  • ACM publiceert werkwijze digitaal onderzoek, 11 februari 2014