Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), farklı sektörlerden veri sorumlularına ilişkin dokuz yeni karar özeti yayımladı. Kurul;

  • 2021/111 sayılı Karar Özeti: Borçlunun yakınları ile kişinin borcuna ilişkin olarak iletişime geçilmesine ilişkin olarak, bir veri işleme sebebine dayanmaksızın kişisel verileri işleyen ilk hukuk bürosuna 50.000 TL, işbu verileri doğruluğunu denetlemeksizin bir başka hukuk bürosuna aktaran şirkete 115.000 TL ve söz konusu verilerin borçluya ait olduğunu bilmesine rağmen yakınları ile iletişime geçen hukuk bürosuna 100.000 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.
  • 2020/435 sayılı Karar Özeti: Bir kargo firmasında çalışan ilgili kişinin iş akdinin haksız feshedilmesi sonrası özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin tarafına verilmesi talebini reddeden veri sorumlusunun, ilgili belgelerin erişim hakkı kapsamında birer örneğinin ilgili kişiye verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verdi.
  • 2020/414 sayılı Karar Özeti: Cezası infaz edilen ilgili kişiye ait haberin internet sitesinden kaldırılması talebinin reddini, haberin yayımlanmasında kamu yararı bulunduğu ve bu itibarla çatışan haklar bakımından ifade özgürlüğünün kişilik haklarına üstün geldiği gerekçesi ile hukuka uygun buldu.
  • 2020/407 sayılı Karar Özeti: İlgili kişinin sağlık verilerini ilgili kişi ile birlikte üçüncü bir kişiye e-posta yoluyla aktaran veri sorumlusu hastane hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
  • 2020/404 sayılı Karar Özeti: İlgili kişi çalışana usulüne uygun aydınlatma yapmayan, özel nitelikli kişisel verileri geçerli olan bir açık rızaya dayanmadan işleyen ve kişisel verileri yurt dışına aktaran veri sorumlusu hakkında toplam 250.000 TL idari para cezasına hükmetti.
  • 2020/396 sayılı Karar Özeti: İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin özlük dosyasından çıkarılması talebinin reddinin kanunda açıkça öngörülmüş olması sebebi ile hukuka uygun buldu.
  • 2020/379 sayılı Karar Özeti: İlgili kişi çalışanın görsel ve işitsel verilerinin, işten ayrılmasından sonra, internet sitesinde pazarlama amaçlı olarak “Video Tanıtım” bölümü içerisinde yayımlayan veri sorumlusu tıp merkezi hakkında 75.000 TL idari para cezasına hükmetti.
  • 2020/336 sayılı Karar Özeti: İlgili kişinin kendisine iletilmesi gereken cevap yazısını resmi yazı şeklinde, üniversitenin ilgili birimine gönderen üniversitenin ilgili kişilerin başvurularına ilişkin başvuruları KVKK’ya uygun olarak yanıtlaması konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.
  • 2020/335 sayılı Karar Özeti: Araç kiralama hizmeti verilmesini açık rıza şartına bağlayan ve açık rızalarını vermeyen müşterilere hizmet sağlamayan veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezasına hükmetmiştir.
  • Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven’in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette’de yer almıştır.