Po niedawnym wezwaniu Polski przez Komisję Europejską do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie wymiany informacji podatkowych, prace nad projektem ustawy nabrały tempa

Postępują prace nad projektem z dnia 7 października 2016 r. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami mającym za zadanie dokonanie pełnej transpozycji dyrektywy Rady. Projekt przeszedł już etap uzgodnień, konsultacji publicznych oraz został rozpatrzony przez Komitet do Spraw Europejskich, a następnie został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów.