(Rozsudek Nejvyssho soudu Cesk republiky ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 4902/2014)

Nejvyss soud se v tomto rozsudku zabval (ne)ppustnost okamzitho zrusen pracovnho pomru z dvod navzn ,,milostnho pomru s vedoucm pracovnkem dlezitho obchodnho partnera, otce rodiny".

Soud esil ppad, kdy zalovan s zalobkyn zrusila s okamzitou platnost pracovn pomr z dvod porusen povinnost vyplvajcch z prvnch pedpis vztahujcch se k zalobkyn vykonvan prci, a to zvls hrubm zpsobem, ve smyslu 55 odst. 1 psm. b) zkona c. 262/2006 Sb., zkonk prce (,,ZP"). Zalovan oprvnnost tohoto postupu spatovala ve vse zmnnm navzn milostnho pomru, coz dle jejho mnn ,,porusilo princip loajality k zamstnavateli i zsadu dobrch mrav".

Nejvyss soud dovodil, ze navzn soukromho vztahu, kter nastal v pedmtn vci, nelze podadit pod zdn porusen povinnost zalobkyn jakozto zamstnance ve smyslu ustanoven 301 ZP. Uzavel proto, ze vytk-li zalovan zalobkyni, ze navzala milostn pomr s vedoucm pracovnkem obchodnho partnera, potom nlezit nerozlisuje osobn a soukrom vztahy zamstnance na jedn stran a pracovn na druh. Uveden vztah tedy dle Nejvyssho soudu nemze bt dvodem pro okamzit zrusen pracovnho pomru.