19 квітня 2018 року відбувся круглий стіл щодо Концепції впровадження конкурентних механізмів ціноутворення на електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та поданих до неї пропозицій. Після круглого столу оновлена Концепція впровадження конкурентних механізмів ціноутворення на електроенергію з ВДЕ у формі тезисів (Концепції) була опублікована на веб-сторінці Парламентського Комітету і є наявною українською мовою за посиланням: http://kompek.rada.gov.ua/fsview/73550.html. У Концепції відображені певні коментарі і пропозиції гравців такого ринку, що були прийняті Парламентським Комітетом на цьому етапі і використовуватимуться в якості основи для підготовки проекту закону, згідно із яким будуть запроваджені відповідні зміни.

Станом на 19 квітня 2018 року ключові ідеї Концепції є наступними:

 • з 1 січня 2020 року встановлюється зменшення “зеленого тарифу” для сонця на 30 відсотків і для вітру на 10 відсотків;
 • аукціони розпочнуть проводитись з 1 липня 2019 року;
 • не заплановано жодного перехідного періоду, і не передбачається продовження дії поточних ставок “зеленого” тарифу після 2030 року;
 • інвестори, які підписують pre-PPA (договори купівлі електроенергії до введення в експлуатацію об’єкту) до 1 липня 2019 року, будуть мати право на ставку “зеленого” тарифу, що діятиме на момент підписання, якщо електростанція буде побудована протягом трьох років;
 • встановлене збільшення надбавки за обладнання українського виробництва (до 15 відсотків);
 • порогові значення для аукціонних пропозицій будуть дорівнювати ставкам “зеленого” тарифу, застосовним на дату аукціону, і це положення діятиме протягом періоду до 2030 року;
 • після 2030 року, вочевидь, ринкова ціна буде регулювати аукціон, і порогові значення не застосовуватимуться;
 • єдиним критерієм для визначення переможця буде запропонована ціна;
 • строк дії ціни аукціону буде становити до 15 років після здачі в експлуатацію (і саме цей період становитиме строк Договору купівлі електроенергії (PPA));
 • договір купівлі електроенергії (PPA) буде підтвердженням купівельної ціни (результату аукціону);
 • переможець аукціону буде здійснювати продажі за ринковою ціною і матиме контракт із гарантованим покупцем для компенсації будь-якої різниці між ринковою ціною і результатом аукціону;
 • аукціони будуть обов’язковими для сонця, починаючи із потужності від 10 МВт, та для вітру від 20 МВт;
 • вимагається банківська гарантія для участі в аукціоні, і її сума розраховується в наступний спосіб: річний обсяг виробництва електростанції, помножений на першу цінову пропозицію учасника і на 20%;
 • якщо переможець аукціону допускає затримку в будівництві електростанції (наприклад, більш ніж на три роки), він буде мати право на однорічне продовження строку за умови п’ятиразового збільшення суми, передбаченої гарантією;
 • будуть встановлюватись річні всеукраїнські квоти і спеціальні квоти, що не будуть змінюватись протягом конкретного періоду;
 • річні квоти будуть визначатись в результаті ділення потужності, потрібної в 2035 р., на кількість років (із можливими відхиленнями, встановленими урядом);
 • будуть встановлені квоти для конкретних ВДЕ у загальній квоті (окремо для сонця і вітру);
 • повна відповідальність за порушення балансів після появи ліквідного внутрішньоденного ринку електроенергії: протягом одного року після того, як внутрішньоденний ринок розпочне своє функціонування;
 • буде встановлене гарантоване виробництво електроенергії для мережі;
 • гарантований покупець (спеціальна юридична особа, що купуватиме електроенергію від ВДЕ відповідно до нового законодавства щодо ринку електроенергії) буде нести відповідальність за проведення аукціонів;
 • незалежно від потужності, інвестори можуть брати участь в аукціонах для отримання більш тривалого періоду підтримки відповідно до договору купівлі електроенергії (PPA) (15 років);
 • визначена спрощена процедура для установок потужністю до 500 КВт.

Певною мірою парламентський комітет врахував пропозиції і зауваження гравців цього ринку – такі, як, наприклад, спеціальні квоти, більш високі порогові значення для аукціонів, зменшення “зеленого” тарифу та запровадження аукціонів на більш пізньому етапі.

Однак, схоже, що гравці цього ринку ще не повністю узгодили всі ідеї, викладені у Концепції, і ще не мають єдиного підходу до певних ідей. Вірогідно, проект закону буде відхилятись певною мірою від ідей, наведених у поточній Концепції.