• De Brusselse Regering verduidelijkt bij besluit van 29 september 2022 (het Besluit) de voorwaarden waaraan de exploitatie van parkeerterreinen moet voldoen;
 • Het Besluit voert een minimumaantal aan oplaadpunten in naar gelang van het aantal parkeerplaatsen toegestaan door de milieuvergunning en naar gelang van het type gebouw:
  • Voor parkings bestemd voor kantoren :
   • Op 1 januari 2025 : 10% met een minimum van 2 oplaadpunten ;
   • Op 1 januari 2030 : 20% ;
   • Op 1 januari 2035 : 30% ;
  • Voor parkings van woningen: vanaf 1 januari 2025, installatie van een oplaadpunt binnen een redelijke termijn nadat een bewoner heeft gemeld dat hij over een elektrisch voertuig beschikt en toegang heeft tot de parking;
  • Voor publiek openbare parkeerplaatsen die niet onder de andere twee categorieën vallen:
   • Op 1 januari 2025 : 5% met een minimum van 2 oplaadpunten ;
   • Op 1 januari 2030 : 10% met een minimum van 2 oplaadpunten ;
   • Op 1 januari 2035 : 20% ;
 • Sneloplaadpunten worden aangerekend als volgt :
  • Voor een vermogen van 50kW of meer: als 5 oplaadpunten;
  • Voor een vermogen van 150 kW of meer: als 10 oplaadpunten;
 • Nieuwe parkings, andere dan van woningen, moeten vanaf 1 januari 2025 aan bovenstaande eisen voldoen;
 • Bij gemengde bestemming van de parkeerplaats wordt het aantal oplaadpunten pro rata berekend;
 • Een afwijking, bijvoorbeeld wegens technische onmogelijkheid, kan worden voorgelegd aan de instantie die de milieuvergunning afgeeft;
 • De vergunninghouder zal ook jaarlijks het aantal geïnstalleerde oplaadpunten moeten opgeven;
 • Het Besluit voorziet ook in aanvullende veiligheidsvoorwaarden, met name:
  • Voor overdekte parkings: 
   • Een automatisch branddetectiesysteem met automatische uitschakeling van de stroomtoevoer naar de oplaadpunten in geval van brand;
   • Sneloplaadpunten voor een vermogen van 50kW of meer zijn verboden, behalve indien de milieuvergunning een afwijking toestaat;
 • Dit Besluit is in werking getreden op 13 november 2022.