Mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, moeten binnenkort in veel gevallen ten minste het wettelijk minimumloon ontvangen. Het gaat hierbij om personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht anders dan uit hoofde van beroep of bedrijf, zoals dagblad-of postbezorgers.

Aanleiding voor deze wijziging is de toenemende verscheidenheid in de invulling van arbeidsovereenkomsten. Het aantal zzp’ers neemt toe, er wordt vaker in deeltijd en op losse klussen gewerkt, er is meer variatie in arbeidsduur en de grens tussen werknemerschap en andere vormen van het verrichten van arbeid vervaagt. De Wet minimumloon bleek onvoldoende toegesneden op deze ontwikkelingen.

De wijzigingen gaan nu alleen nog over mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, maar op korte termijn zullen ook andere contractvormen onder de werking van de wet worden gebracht. Denk hierbij aan bouwvakkers die op basis van een aannemingsovereenkomst werken.

De wetswijziging zal op 1 januari 2018 in werking treden.

Bron: Wijziging Wet Minimumloon, kamerstuknr. 33.623