Vanaf 1 januari 2016 mogen topfunctionarissen in de zorgsector niet meer dan € 179.000 verdienen. Dat is een verlaging van ruim € 50.000. Dat laat Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer weten. Topinkomens in andere (semi)publieke sectoren zijn dit jaar overigens al verlaagd naar 100% van het ministerssalaris (€ 178.000). Voor 1 januari 2015 was deze norm nog 130% van het ministersalaris. 

Voor de zorgsector gelden voor kleinere instellingen afhankelijk van een aantal criteria ook nog gestaffelde normen aflopend tot 46% van de WNT-norm. Het overgangsjaar 2015 is gebruikt om de staffels in overleg met de sector opnieuw vast te stellen. Minister Plasterk heeft aangekondigd dat de nieuwe staffels voor de zorg deze maand worden gepubliceerd.

Verder heeft minister Plasterk aangekondigd dat hij in december de wet zal evalueren. Deze wetsevaluatie wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van wetgeving om de reikwijdte van het bezoldigingsmaximum uit te breiden