ACM: één op de vijf huisartsen weigert patiënten in strijd met eigen regels of mededingingsregels

Volgens de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") worden patiënten die een nieuwe huisarts zoeken regelmatig onterecht geweigerd. De signalen van de patiënten hierover waren aanleiding voor ACM om een enquête onder huisartsen te laten uitvoeren over hoe zij omgaan met patiënten die van huisarts willen wisselen. Uit de enquête blijkt allereerst dat een aanzienlijk deel van de huisartsen niet volledig op de hoogte is van de regels uit de Mededingingswet. Zo geeft 6% van de huisartsen aan patiënten te weigeren omdat dit onderling zo is afgesproken.

ACM vindt het belangrijk om de kennis bij huisartsen over de geldende regels over overstappen van patiënten te vergroten, en kiest ervoor om samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging ("LHV") en de Patiëntenfederatie Nederland gezamenlijk de aandacht te vestigen op de breed gedragen norm onder huisartsen dat patiënten vrij moeten zijn in hun keuze voor een huisarts. Zo zijn de brochures van de LHV en de Patiëntenfederatie Nederland over het wisselen van huisarts vernieuwd en bevatten deze nu ook een toelichting over de mededingingsregels.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 7.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.