Overview

Op 29 maart 2018 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de opvolging van de vier actielijnen uit de brief ‘Overnames van bedrijven’ van 20 mei 2017.

Contents

Op 20 mei 2017 is een brief van Minister Kamp (EZ) gepubliceerd waarin hij de Kamer informeerde over de visie van het kabinet op recente overnameactiviteiten (o.a. PPG/Akzo, Kraft Heinz/Unilever). Het kabinet wenste onder meer het bestuur van een vennootschap meer ruimte en tijd te bieden om een overname of wezenlijke aanpassing van strategie voorgesteld door aandeelhouders te beoordelen op de effecten voor alle stakeholders. In dat verband overwoog het kabinet een wettelijke bedenktijd van 1 jaar te creëren.

Bedenktijd

Bij brief van 29 maart 2018 heeft de huidige minister Wiebes laten weten dat er inmiddels uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met stakeholders, experts en belangenbehartigers en dat er gewerkt wordt aan een voorontwerp van een wetsvoorstel inzake de bedenktijd voor beursvennootschappen.Wel heeft het kabinet besloten om, voorafgaand aan verdere uitwerking van het wetsvoorstel, voorlichting te vragen aan de Raad van State over de Europeesrechtelijke aspecten van de bedenktijd.

Overigens is in het overleg met stakeholders en experts wel kritiek geleverd op het voorstel om een bedenktijd in te voeren. Daarbij is ook aangegeven dat de exacte vormgeving voor veel stakeholders cruciaal is voor hun beoordeling van de proportionaliteit en effectiviteit van de maatregel.

Bescherming vitale sectoren

Het kabinet is bezig met het uitvoeren van ex-ante analyses in sectoren met een vitaal proces. Medio 2018 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten.

Hier een link naar de brief van minister Wiebes.