У продовження цьогорічних регуляторних змін з впровадження інституту рахунків умовного зберігання (ескроу) в Україні, Національний банк України (“НБУ”) Постановою №133 від 18 грудня 2017 року (“Постанова”) розробив порядок відкриття банками ескроу-рахунків та врегулював особливості їх функціонування.

Постановою передбачається, зокрема, наступне:

  1. порядок відкриття та закриття ескроу-рахунків;
  2. можливість відкриття ескроу-рахунків юридичними особами-нерезидентами інвесторами (у національній та іноземних валютах);
  3. виключний перелік операцій, який здійснюється за ескроу-рахунком, а саме:
  • зарахування банком коштів, отриманих від власника рахунку та/або від третіх осіб, які за настанням підстав, визначених договором ескроу-рахунку, перераховуються бенефіціару(ам) або повертаються власнику рахунку;
  • пов’язані зі зверненням стягнення на майнові права на кошти, що зберігаються на ескроу-рахунку, або на права вимоги власника рахунку чи бенефіціара(ів) до банку на підставі договору ескроу-рахунку;
  • зі сплати винагороди банку за послуги, пов’язані з обслуговуванням ескроу-рахунку та здійсненням операцій за ним, якщо це передбачено самим договором ескроу-рахунку.

Передбачено, що банк у ролі ескроу-агента зобов’язаний ідентифікувати особу бенефіціара, що звернувся за отриманням коштів з ескроу-рахунку, а також здійснюватиме перевірку наявності правових підстав для такого отримання.

Постанова набирає чинності з 21 грудня 2017 року та фактично надає можливість бізнесу користуватися новим зручним інструментом для розрахунків, який одночасно являє собою механізм для мінімізації ризиків контрагентів у разі порушення або невиконання зобов’язань.