Нещодавно Антимонопольним комітетом України (АМК) були затверджені Рекомендаційні роз’яснення щодо порядку застосування частини першої статті 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо оцінки негоризонтальних концентрацій). Цим документом встановлюються критерії оцінки потенційного впливу на ринки в Україні негоризонтальних концентрацій, а саме вертикальних та конгломератних. Рекомендаційні роз’яснення стосуються в основному концентрацій, в яких (і) сукупна частка учасників на ринку перевищує 15% та/або (іі) частки або сукупні частки учасників на вертикальних ринках перевищують 20%.

Оцінка впливу концентрації в основному включає визначення задіяних ринків, аналіз часток на ринку та рівня концентрації ринку, можливі антиконкурентні наслідки, фактори, що можуть слугувати як урівноважуючий чинник антиконкурентних наслідків, а також ризик банкрутства. У кожному конкретному випадку АМК може вибирати з наведеного переліку обов’язкові для дослідження чинники, залежно від обставин концентрації та задіяних ринків.

Під час аналізу часток на ринку та рівня концентрації, АМК використовує ННІ (індекс Герфіндаля-Гіршмана) як показник, що характеризує рівень концентрації ринку.

Якщо після здійснення концентрації частка на ринку не перевищує 30 %, а рівень концентрації становить менше 2 000, то АМК робить висновок, що така концентрація не призводить до істотного обмеження конкуренції (крім деяких винятків). Однак, якщо частка на ринку та рівень концентрації перевищують вказані показники, то це є підставою для АМК розпочати більш детальний аналіз потенційних негативних наслідків концентрації.

Для вертикальних концентрацій такий аналіз включає дослідження здатності та можливої мотивації учасників концентрації обмежувати доступ до чинників виробництва та до покупців, імовірний загальний вплив таких обмежень, а також аналіз координуючих наслідків, які б могли негативно вплинути на конкуренцію.

Що стосується конгломератних концентрацій, то тут АМК в основному звертає увагу на постачальників взаємодоповнюючих товарів та товарів, які відносяться до одного переліку (таких, що зазвичай придбаються однією і тією ж групою покупців для однакового кінцевого застосування) за умови, що такі постачальники займають домінуюче або монопольне становище на відповідних ринках. У цьому аспекті АМК аналізуватиме здатність учасників концентрації обмежувати доступ конкурентів на ринок, можливу мотивацію створювати такі обмеження, імовірний загальний вплив на конкуренцію, а також координуючі наслідки, які могли б посилити негативний вплив на конкуренцію.

Якщо за результатами аналізу АМК дійде висновку, що така концентрація призведе до суттєвого обмеження конкуренції або до монополізації ринку, то в такому випадку або надається дозвіл з накладенням додаткових зобов’язань на учасників концентрації, або концентрація підлягає забороні, якщо негативні наслідки не можна відвернути шляхом накладення додаткових зобов’язань.

Очікується, що дані Рекомендаційні роз’яснення прояснять підхід АМК до аналізу негоризонтальних концентрацій та нададуть учасникам краще розуміння тих факторів, на які потрібно звертати увагу в процесі отримання дозволу на концентрацію.