In 2015 is de vierde reguleringsperiode van de Nederlandse telecommunicatiesector van start gegaan. Zo heeft ACM in 2015 haar ontwerp marktanalysebesluit (“MA-besluit”) voor Ontbundelde Toegang (“ULL”) gepubliceerd. De verwachting was toen nog dat de andere (ontwerp-)MA-besluiten op (relatief) korte termijn zouden volgen. Dit liep de nodige vertraging op, nadat bleek dat de Europese Commissie ernstige bedenkingen bij het MA-besluit ULL had. Dit leidde er vervolgens toe dat ACM het MA-besluit heeft aangevuld en aangepast, om het vervolgens opnieuw te consulteren aan marktpartijen. Hierna heeft ACM het ontwerpbesluit opnieuw ter beoordeling aan de Europese Commissie gezonden. Uiteindelijk heeft ACM de definitieve versie van het MA-besluit ULL op 17 december 2015 gepubliceerd. De verwachting is dat op relatief korte termijn de overige MA-besluiten zullen volgen.

Vierde reguleringsronde

In een eerdere blog besteedden wij reeds aandacht aan de MA-besluiten. Deze blog beoogt uitsluitend een update te geven van zowel het derde als het vierde reguleringskader. Het complete overzicht ten aanzien van de vorige reguleringsperiode is in onderstaande tabel weergegeven.

Klik hier om een tafel te bekijken.

Wat staat er te gebeuren?

Het MA-besluit ULL biedt de eerste aanknopingspunten voor wat er staat te gebeuren in de komende reguleringsperiode. Dit besluit bevat namelijk de uitkomst van een uitgebreide marktanalyse. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de planning voor de MA-besluiten voor de komende reguleringsperiode en (waar mogelijk) de door ACM tot op heden gehanteerde hypotheses.

klik hier om een tafel te bekijken.