Антимонопольний комітет запроваджує альтернативну методику визначення ринку, що може мати суттєві наслідки для бізнесу. Мова йде про так званий тест гіпотетичного монополіста, широкого відомого у світі як SSNIP-тест ("small but significant and non-transitory increase of price" – "незначне, але відчутне та тривале підвищення ціни").

Застосування цього тесту дозволяє визначати межі товарного ринку не традиційним формуванням переліку взаємозамінних товарів, а шляхом моделювання реакції споживачів на гіпотетичне 5-10% підвищення ціни. Основним маркером для визначення ринку є вигідність такого підвищення, тобто, якщо покупці не переключаться на інші товари як на замінники, це є достатнім для визначення лише в межах обраного таким чином товару, а становище продавця на відповідному ринку може розглядатися як домінуюче (монопольне).

З одного боку, даний тест дозволяє робити більш обґрунтований висновок про правильність визначення ринку та, відповідно, монопольне становище суб’єкта на ньому. З іншого, тест є більш складним з точки зору застосування, особливо для оцінки ризиків і коригування програм комплаєнсу бізнесом, оскільки посилює невизначеність для компаній зі значною ринковою часткою та таких, що діють на сегментованих ринках. Також, обраний крок у розмірі 5-10% є досить спірним для нестабільних економік, як Україна.