Louboutin heeft de kleur rood ingeschreven als merk voor damesschoenen met hoge hakken. Interessant hierbij is dat dit merk in een bepaalde vorm is neergelegd, nl. in de vorm van de zool van een vrouwenschoen.

Klik hier om de afbeelding te bekijken

Het Hof oordeelde dat dit merk geen kleurmerk is maar wel een beeldmerk. Het is niet de kleur die is neergelegd voor de schoenen, maar wel de kleur in een bepaalde vorm, nl. die van de zool van een vrouwenschoen met hoge hakken. De gemiddelde consument zal deze schoenen dus herkennen aan de rode zool in de vorm zoals die is neergelegd als merk. Bij een rode schoen zal hij niet aan Louboutin denken. Dit is interessant omdat de bewijslast voor de merkhouder met betrekking tot het onderscheidend vermogen zwaarder is voor een kleurmerk, dan voor een beeldmerk. Voor een kleurmerk moet sowieso het onderscheidend vermogen door gebruik worden aangetoond, omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie ervan uitgaat dat een kleur op zich niet direct een herkomstfunctie heeft. Het gebruik ervan voor een bepaald product of een bepaalde dienst kan de kleur dan wel onderscheidend maken en dan heeft men een geldig merk.

Het Hof is van mening dat het hier om een geldig merk gaat. Het verweer van Van Dalen, de tegenpartij in dit geschil, nl. dat er veel schoenen bestaan met rode zolen en dus het merk van Louboutin nietig zou moeten worden verklaard, werd door het Hof niet gevolgd. 

Er werd dan ook beslist dat de schoenen met rode zolen die Van Dalen op de markt bracht in België, een inbreuk plegen op het beeldmerk van Louboutin. De rode kleur die Van Dalen gebruikte was immers identiek of bijna identiek met het beeldmerk van Louboutin. Daarop beval het Hof dat Van Dalen niet langer damesschoenen met hoge hakken met een rode zool te koop mocht aanbieden en dit tegen een dwangsom van 2.500 euro per verkochte schoen.