Yeni Gelişme 

Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yeni bir değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik kişilerin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde yapılan devlet alım garantili yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanabilecekleri döviz kredilerinin toplam tutarında değişikliğe gidildi. 

Değişiklik Ne Getiriyor? 

Değişiklik öncesinde, kullanılabilecek döviz kredisi tutarı, kredi alanın lisansında belirtilen yıllık üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki konu fiyat ile çarpımının sekiz yıl için hesaplanmış toplamını geçemiyordu.

Değişiklik sonrasında bu tutar, lisansa derç edilmiş olan yıllık üretim miktarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamına konu fiyat ile çarpımının, devlet alım garantisi için kalan süreye göre hesaplanmış toplamının yüzde seksenini geçemeyecek. 

Sonuç

Yapılan değişiklik ile