23 Mayıs 2015 tarihine kadar yürürlükte olan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” için 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir

23 Mayıs 2015tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/14) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmış, karar 19 Haziran 2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Soruşturma, daha önce 23 Mayıs 2015 tarihine kadar yürürlükte olan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” için 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge[1] karşı önlemin yürürlüğünün kalkıp kalkmamasına ilişkindir.

İlgili yerli üreticinin yapmış olduğu başvuruya binaen başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmi��, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7315.11.90.00.11

Transmisyon Zincirleri

Çin Halk Cumhuriyeti

1.200 ABD doları/ton

7315.11.90.00.19

Diğerleri

7315.12.00.00.11

Transmisyon Zincirleri

7315.12.00.00.19

Diğerleri

7315.19.00.00.00

Aksamlar