De Kantonrechter Zwolle heeft een arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder ontbonden op grond van de h-grond (overige omstandigheden). Naar het oordeel van de kantonrechter is de arbeidsovereenkomst - ten gevolge van het vennootschapsrechtelijk ontslag van de werknemer als statutair directeur - inhoudsloos geworden. Dit staat los van de ongeschiktheid van werknemer wegens ziekte. Het opzegverbod tijdens ziekte staat in dit geval niet in de weg aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst.   Klik hier voor de uitspraak