Вдосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість

16 липня 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» № 643. Закон в основній частині набрав чинності 29 липня 2015 року.

Законом, зокрема, внесені наступні зміни щодо адміністрування податку на додану вартість:

 • Спрощено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної (виключені такі реквізити, як вид цивільно-правової угоди та місцезнаходження продавця);
 • Дозволено платнику податку включати до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;
 • Накладення штрафів за порушення строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних не буде застосовуватись щодо податкових накладних/розрахунків коригувань, складених до 1 жовтня 2015 року;
 • Для податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 липня по 30 вересня 2015 року, не застосовується граничний строк реєстрації – 15 календарних днів з дня складення податкової накладної, однак встановлюються окремі строки реєстрації, в залежності від строків складання податкових накладних;
 • На рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість не поширюється дія Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, на кошти, що перебувають на таких рахунках, не може бути: 1) накладено арешт; 2) звернено стягнення.

Зміни до правил трансфертного ціноутворення

15 липня 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» № 609. Закон набрав чинності 13 серпня 2015 року.

Законом, зокрема, внесені наступні суттєві зміни щодо правил трансфертного ціноутворення:

 • Змінені критерії визнання господарської операції контрольованою, а саме: (1) збільшений обсяг господарських операцій з одним контрагентом з 1 мільйона (або 3% доходу) до 5 мільйонів (за вирахуванням непрямих податків); (2) збільшений показник річного доходу платника податку – з 20 мільйонів гривень до 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; (3) змінений порядок розрахунку вище перелічених граничних показників - за новими правила такі показники визначається за правилами бухгалтерського обліку;
 • Правила трансфертного ціноутворення не застосовуються для цілей ПДВ;
 • Збільшений штраф за неподання звіту про контрольовані операції – зі 100 розмірів мінімальної заробітної плати до 300 розмірів мінімальної заробітної плати, що наразі складає 365 400 грн;
 • Зменшений розмір штрафу за незадекларовані контрольовані операції – з 5% суми неконтрольованої операції до 1% суми неконтрольованої операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати;
 • Визначено, що сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення;
 • Строк подання додаткової інформації та/або обґрунтування відповідності умов контрольова��ої операції принципу «витягнутої руки» на запит податкових органів був подовжений із 10 календарних днів до 30 календарних днів.

Щодо зменшення податкового тиску на платників податків

17 липня 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» № 655. Закон набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Зокрема, звертаємо увагу на найбільш важливі зміни:

 • Запроваджений обов’язок нерезидента, який має майнові права на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, встати на облік у податкових органах України за місцезнаходженням відповідного об'єкта;
 • Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків з обсягом доходів або операцій до 20 мільйонів гривень штрафи, нараховані на суми податкового зобов'язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати податкового зобов'язання;
 • Платників податку звільнено від нарахування пені при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання впродовж 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання;
 • Контролюючим органам заборонили використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним;
 • Міністерству фінансів передано повноваження із надання узагальнюючих податкових консультацій з обов'язковим їх оприлюдненням на офіційному сайті відомства.

Конвенція про уникнення подвійного оподаткування з Ірландією

15 липня 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколу до неї» № 606. Закон набрав чинності 17 серпня 2015 року.

Законом, зокрема, передбачено, що зазначені Конвенція та Протокол до неї набирають чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

Конвенція, зокрема, встановлює такі ставки оподаткування:

 • Дивіденди – 5%, якщо право на дивіденди фактично має компанія (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 25 % капіталу української компанії; 15% - у всіх інших випадках;
 • Проценти – 5%, якщо проценти сплачуються в зв'язку з продажем в кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання або відносно будь-якої позики, що надається банком; 10% - у всіх інших випадках;
 • Роялті – 5% - у випадку сплати роялті відносно будь-яких авторських прав на наукові твори, будь-якого патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду; 10% - у всіх інших випадках.

Зміни порядку щодо оподаткування неприбуткових організацій

17 липня 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» № 652. Закон набрав чинності з 13 серпня 2015 року.

Законом, зокрема, дозволено збитковим компаніям не сплачувати авансові внески з податку на прибуток за умови подання податкової декларації за відповідний період звітного (податкового) року, у якому платник податку не отримав прибуток або отримав збитки.

Законом також визначені чіткі критерії віднесення організацій до неприбуткових, а також механізм повного звільнення неприбуткових організацій від податків у разі спрямування доходів на виконання статутних цілей.