De NZa heeft een boete van € 70.000 opgelegd aan een zorgaanbieder voor het niet tijdig melden van een fusie. Dit is de eerste keer dat de NZa een boete oplegt voor het niet melden van een fusie of overname. Hiermee geeft de NZa een duidelijk signaal af dat ze voortaan strenger gaat toezien op de naleving van de zogenaamde zorgspecifieke fusietoets.

De zorgaanbieder heeft uit eigen beweging de overtreding gemeld bij de NZa en heeft meegewerkt aan het NZa onderzoek, wat kennelijk door de NZa is meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de boete. Uit de website van Zorggroep Alliade blijkt dat de boete opgelegd is aan Zorgkompas, onderdeel van Alliade.

Voor een fusie of een overname waarbij een zorgaanbieder is betrokken is vaak een voorafgaande toestemming van de NZa vereist. De NZa toetst dan, kort gezegd, of de stakeholders op een zorgvuldige wijze bij de voorbereiding van de fusie zijn betrokken en of cruciale zorg als gevolg van de fusie in gevaar komt. Als de fusie niet (op tijd) is gemeld bij de NZa, kan de NZa daarvoor een boete opleggen aan de zorgaanbieder.

LEES HIER DE VOLLEDIGE ZORG NEWS UPDATE VAN WEEK 50