Na de eerste twee delen in januari volgt hier het derde en laatste deel van onze minicursus over het belang van merkbescherming. Onderzoek door de Kamer van Koophandel heeft uitgewezen dat lang niet alle ondernemers voor de juiste bescherming van hun merken zorgen. Dit terwijl slechts op grond van een merkregistratie een beroep kan worden gedaan op de merkenwetgeving en kan worden opgetreden tegen inbreuk op en misbruik van uw merk. Daarnaast blijkt uit Europees onderzoek dat MKB’ers die hun merkrechten goed (laten) beschermen een hogere omzet behalen. In dit laatste deel van de cursus zetten we kort enkele belangrijke do’s en don’t’s voor u uiteen. Bent u geïnteresseerd (geraakt) in het merkenrecht, dan nodigen we u van harte uit voor een interactieve en praktische informatiebijeenkomst bij ons op kantoor.

Do’s

  • Beschikbaarheidsonderzoek (voorafgaand aan registratie!) - Indien u een naam heeft bedacht die u als merk wilt gaan gebruiken en/of registreren, laat dan in een vroeg stadium onderzoeken of de naam beschikbaar is in de landen of regio’s waar u de naam wilt gaan gebruiken. Het kan uitermate vervelend en kostbaar zijn om na introductie te ontdekken dat een concurrent een identieke of overeenstemmend merk gebruikt voor soortgelijke producten en diensten en u op basis van oudere rechten het gebruik kan ontzeggen.
  • Houd uw merkregistratie(s) up-to-date – Zorg ervoor dat u wijzigingen goed bijhoudt / laat bijhouden. Heeft u bijvoorbeeld een nieuw logo ontworpen? Laat zo nodig een nieuwe merkregistratie verrichten, wanneer de eerdere registratie het gebruik van de nieuwe versie niet meer dekt. Ook indien u het merk voor andere producten en diensten gaat gebruiken dan waarvoor u het eerder geregistreerd heeft, is een nieuwe registratie wellicht noodzakelijk. Introduceert u uw merk ook in een ander land/gebied of gebruikt u een ander land als productieland? Zorg dat u uw merk ook daar goed beschermt. Verhuist uw onderneming of wijzigt uw onderneming van naam? Laat de wijziging aantekenen in het merkenregister.
  • Gebruik het merk – Op grond van wetgeving bent u verplicht de merken binnen vijf jaar na inschrijving normaal te (gaan) gebruiken voor de producten en diensten waarvoor u het merk geregistreerd heeft. Normaal gebruik (ook wel: rechtinstandhoudend gebruik) houdt in dat het merk wordt gebruikt met het doel een reële commerciële afzet te vinden of te behouden. Niet-normaal gebruik levert een grond voor verval van het merk op, waardoor u de rechten op het merk kunt kwijtraken.
  • Andere juridische mogelijkheden bekijken – Bekijk samen met uw adviseur of uw producten en vindingen (ook) via andere wegen beschermd kunnen worden. Brengt u bijvoorbeeld fraai vormgegeven meubels op de markt? Wellicht dat het modellenrecht voor u interessant is. Heeft u een nieuwe technologische uitvinding gedaan? Laat u dan informeren over de mogelijkheden van een octrooi.

Don’t’s

  • Beschrijvend gebruik van uw merk – Wees alert dat u uw merk niet op een beschrijvende manier gebruikt en dat anderen dat ook niet doen. Uw merkrecht kan dan ‘verwateren’ wat in het ergste geval leidt tot verlies van uw merkrecht doordat de naam een soortnaam is geworden. Een voorbeeld van een merk dat verworden is tot soortnaam is ‘hagelslag’.
  • Gebruik van uw merk door derden door de vingers zien – Om te kunnen blijven optreden tegen inbreuk op uw merkrechten is het van belang dat u actief optreedt tegen inbreukmakers. Doet u dat niet, dan is het mogelijk dat u zich later niet meer tegen inbreuk kunt verzetten in verband met zogeheten ‘rechtsverwerking’.

Meer weten? U bent van harte welkom op onze gratis informatiebijeenkomst! Met deze selectie van belangrijke do’s en don’t’s sluiten wij de driedelige minicursus ‘Merkbescherming voor beginners’ af. Wij behandelden eerder: