Rot Front, een van de oudste Russische suikerwerkfabrikanten, heeft bij het Amerikaanse merkenbureau een aanvraag ingediend voor het woord-/beeldmerk BON BON voor zoetwaren, snoepgoed en toffees. Arcor S.A.I.C. uit Cordoba, Argentinië, heeft hiertegen oppositie ingediend op grond van verwarringsgevaar met haar merk BON O BON, geregistreerd voor chocolade, wafeltjes en met crème gevulde bonbons. Dit leidt tot een interessante uitspraak waarbij niet alleen de merken sec, maar ook bijkomende feiten een rol spelen.

Claim Arcor BON O BON van Arcor is geregistreerd als woordmerk en als woordbeeldmerk; de eerste registratie dateert uit 2003. Arcor meent dat sprake is van verwarringsgevaar vanwege de overeenstemming tussen de tekens BON O BON en BON BON en de hoge mate van soortgelijkheid tussen de betrokken waren.

Verweer Rot Front Rot Front ontkent dat er verwarringwekkende overeenstemming tussen de merken BON BON en BON O BON bestaat. Volgens Rot Front kan de consument beide producten goed uit elkaar houden. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het merk bonbon volgens de Russische fabrikant erg zwak en is bonbon zelfs een generieke aanduiding voor bepaalde zoetwaren. Er zijn veel inschrijvingen met het bestanddeel bonbon.

Uitspraak merkenbureau Volgens het Amerikaanse merkenbureau leidt het geen twijfel dat, mede gelet op alle overgelegde bewijsstukken, bonbon een zeer beschrijvende dan wel een generieke aanduiding is voor zoetwaren met chocolade. Dit blijkt ook uit de aanvraag van Rot Front, waarbij het bedrijf een disclaimer heeft moeten accepteren voor de term bonbon.

Een disclaimer wil zeggen dat op een dergelijke generieke term an sich, in relatie tot de producten en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, geen monopolie kan worden verkregen, maar wel op de totaliteit van het merk - en daar maakt Arcor (hierna: opposant) nu juist bezwaar tegen.

Het merkenbureau overweegt dat het aangevraagde teken BON BON auditief overeenstemt met het geregistreerde merk BON O BON van opposant, aangezien de tekens op overeenstemmende wijze uitgesproken worden. Ook visueel is er sprake van overeenstemming omdat het merk van de opposant (ook) een woordmerk betreft, waardoor de beschermingsomvang zich uitstrekt tot iedere grafische weergave van dat woordmerk. Volgens het merkenbureau is het echter waarschijnlijk dat de relevante consument, vanwege het zeer beschrijvende dan wel generieke karakter van de term bonbon, met name naar de gestileerde lettertypes en de paarse achtergrond van het woord-/beeldmerk BON BON kijkt als zijnde de meer onderscheidende kenmerken van dat merk. Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming tussen de merken overweegt het merkenbureau dat BON O BON geen erkende betekenis heeft, behalve dat het iets ‘goeds’ suggereert.

Het merkenbureau komt al met al tot de slotsom dat er meer verschillen tussen de merken zijn dan overeenkomsten. De kans op verwarring is derhalve niet aanwezig. De oppositie wordt afgewezen.