In weken 33 en 34 waren er diverse ontwikkelingen op mededingingsrechtelijk gebied. Zo verlaagde ACM in bezwaar de kartelboete voor vier wasserijen met 30% vanwege de lange duur van de procedure. Daarnaast hebben de Nederlandse en Europese toezichthouders sinds de laatste editie van de In Context een aantal persberichten, beschikkingen en overige informatie gepubliceerd, waarvan wij een overzicht geven. Ten slotte noemen wij de belangrijkste tijdschriftartikelen die in week 33 en 34 verschenen zijn.

Nederland – ACM

Besluit inzake concentratie in de meldingsfase

Besluit inzake boete

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraak

(Wet tuchtrechtspraak accountants, meelkartel, opdracht van de NMa aan registeraccountants om financiële positie van een onderneming te beoordelen i.v.m. boeteoplegging, beoordeling tuchtrechter terughoudend, assurance-opdracht, hoor en wederhoor)

Nederland – Overig

Kamervragen

EU – Commissie

Beschikkingen

(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, actief in de toeleveringsketen van visproducten in blik, namelijk in de vangst, handel en verwerking van tonijn en andere pelagische vissen)

(samenvatting, art. 8 lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, mobiele netwerkoperators in Ierland, retaildiensten voor mobiele telecommunicatie aan eindgebruikers, diensten voor mobiele gespreksopbouw, diensten voor mobiele gespreksterminatie, wholesale-toegangsdiensten, internationale roamingdiensten en andere mobiele telecommunicatiediensten)

(art. 6 lid 1 sub Verordening (EG) nr. 139/2004, private-equityfonds met beleggingen in verschillende sectoren, leverancier van speciale chemicaliën en aanbieder van verschillende diensten zoals prestatiegerichte voedings- en bedieningssystemen, door eigendomsrechten beschermde toezichtapparatuur, bewakingssystemen op afstand, alsook adviesverlening inzake het minimaliseren van energie- en waterkosten en andere operationele kosten aan verschillende bedrijfstakken)

(art. 6 lid 1 sub Verordening (EG) nr. 139/2004, houdstermaatschappij voor het merendeel van KPC’s activa in Europa, alsook KPC’s downstreaminvesteringen in het Verre Oosten, raffinage, verhandeling en distributie van petroleumproducten in Italië, kleinhandel in motorbrandstoffen, beheer van de levering en distributie van motorbrandstoffen via haar kleinhandelsnetwerk, verhandeling van vliegtuigbrandstoffen, dienstverlening voor vliegtuigen en opslag van vliegtuigbrandstoffen in Italiaanse luchthavens)

(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, handel in en levering van aardolieproducten voor gebruik te land en op het water (in Noordwest-Europa), vastgoedontwikkeling, diensten in de bouwsector en verhuur van schepen)

(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, actief in de Noordse landen en andere gebieden rond de Oostzee en met kernactiviteiten op het gebied van opwekking, distributie en verkoop van elektriciteit en warmte, exploitatie en onderhoud van elektriciteitsinstallaties, alsook energiegerelateerde diensten, exploratie, productie, vervoer, raffinage en verhandeling van aardgas en petrochemische producten, import en de verkoop van aardgas en, in mindere mate, de verkoop van elektriciteit, transmissiesysteembeheerder van gas in Estland)

Persberichten

Overig

Overig

US Competition

UK Competition

Deutschland

België

Literatuur

 • Brummelkamp & T. Flikweert, ‘Percepties over inspecties’, Tijdschrift voor Toezicht 2014/2, pp. 47‑55.
 • Essers & A. van der Linden, ‘MP Signaleringen’, MP2014/5, pp. 4‑9.
 • A. de Jong, ‘De Wet stroomlijning markttoezicht ACM’, MP2014/5, pp. 10‑16.
 • P. Kuipers & J.I. Kohlen, ‘Herziening van het EU-regime voor technologieoverdrachtovereenkomsten’, MP2014/5, pp. 17‑22.
 • W. Fanoy & T. Raats, ‘De Cementzaken: inlichtingenverzoek via artikel-18-brief pas na redelijke verdenking, maar (helaas) zonder rechterlijke toetsing vooraf’, MP2014/5, pp. 23‑29.
 • Redactie, ‘Wetgevingsoverzicht’, MP2014/5, p. 30.
 • Volpin, ‘The Ball Is in Your Court: Evidential Burden of Proof and the Proof-Proximity Principle in EU Competition Law’, C.M.L.R.2014, issue 4, pp. 1159‑1186.
 • Graef, ‘Sneak Preview of the Future Application of European Competition Law on the Internet?: Cisco and Messagenet – Case T-79/12, Cisco Systems Inc. and Messagenet SpA v. Commission, Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 11 December 2013, nyr.’, C.M.L.R.2014, issue 4, pp. 1263‑1280.
 • Bushell & C. Paillard, ‘Commission clarifies agreements of minor importance in new de minimis notice’, ILONewsletter, 7 August 2014.
 • van den Broucke & S. Pomar, ‘Exclusive distribution agreement can confer power of control requiring notification’, ILONewsletter, 7 August 2014.
 • Kahlenberg & P. Giese, ‘Federal Cartel Office president on application and enforcement of competition law’, ILONewsletter 21 August 2014.